Logo TR EN

Kamu Kuruluşları ve Özel Sektör Temsilcilerine Yönelik Kurum Tanıtım ve Karşılıklı İstişare Toplantıları

Kamu Kuruluşları ve Özel Sektör Temsilcilerine Yönelik Kurum Tanıtım ve Karşılıklı İstişare Toplantılarının İlki 14 Ağustos 2017 Tarihinde Kurumumuzda Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği(Yased) Temsilcileriyle Yapılmıştır.

Kamu Kuruluşları ve Özel Sektör Temsilcilerine Yönelik Kurum Tanıtım ve Karşılıklı İstişare Toplantıları

Kamu Kuruluşları ve Özel Sektör Temsilcilerine Yönelik Kurum Tanıtım ve Karşılıklı İstişare Toplantıları

Kamu Kuruluşları ve Özel Sektör Temsilcilerine Yönelik Kurum Tanıtım ve Karşılıklı İstişare Toplantıları

Kamu Kuruluşları ve Özel Sektör Temsilcilerine Yönelik Kurum Tanıtım ve Karşılıklı İstişare Toplantıları

Kamu Kuruluşları ve Özel Sektör Temsilcilerine Yönelik Kurum Tanıtım ve Karşılıklı İstişare Toplantısı 15 Ağustos 2017 Tarihinde Kurumumuzda Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği Temsilcileriyle Yapılmıştır.

Kamu Kuruluşları ve Özel Sektör Temsilcilerine Yönelik Kurum Tanıtım ve Karşılıklı İstişare Toplantıları

Kamu Kuruluşları ve Özel Sektör Temsilcilerine Yönelik Kurum Tanıtım ve Karşılıklı İstişare Toplantıları

Kamu Kuruluşları ve Özel Sektör Temsilcilerine Yönelik Kurum Tanıtım ve Karşılıklı İstişare Toplantıları

Kamu Kuruluşları ve Özel Sektör Temsilcilerine Yönelik Kurum Tanıtım ve Karşılıklı İstişare Toplantısı 16 Ağustos 2017 Tarihinde Kurumumuzda Finansal Kurumlar Birliği, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Ödeme ve Elektronik Para Derneği Temsilcileriyle Yapılmıştır.

Kamu Kuruluşları ve Özel Sektör Temsilcilerine Yönelik Kurum Tanıtım ve Karşılıklı İstişare Toplantıları

Kamu Kuruluşları ve Özel Sektör Temsilcilerine Yönelik Kurum Tanıtım ve Karşılıklı İstişare Toplantıları

Kamu Kuruluşları ve Özel Sektör Temsilcilerine Yönelik Kurum Tanıtım ve Karşılıklı İstişare Toplantısı 22 Ağustos 2017 Tarihinde Kurumumuzda Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği(TÜRMOB) ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Temsilcileriyle Yapılmıştır.

Kamu Kuruluşları ve Özel Sektör Temsilcilerine Yönelik Kurum Tanıtım ve Karşılıklı İstişare Toplantıları

Kamu Kuruluşları ve Özel Sektör Temsilcilerine Yönelik Kurum Tanıtım ve Karşılıklı İstişare Toplantısı 22 Ağustos 2017 Tarihinde Kurumumuzda Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Odası Birliği, Türk Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Temsilcileriyle Yapılmıştır.

Kamu Kuruluşları ve Özel Sektör Temsilcilerine Yönelik Kurum Tanıtım ve Karşılıklı İstişare Toplantıları

Kamu Kuruluşları ve Özel Sektör Temsilcilerine Yönelik Kurum Tanıtım ve Karşılıklı İstişare Toplantısı 23 Ağustos 2017 Tarihinde Kurumumuzda Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliği Temsilcileriyle Yapılmıştır.

Kamu Kuruluşları ve Özel Sektör Temsilcilerine Yönelik Kurum Tanıtım ve Karşılıklı İstişare Toplantıları