KURUMUMUZDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA OLAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAVI

 

 

 

Sınav Tarihleri : 20 Mart 2018 Salı
Sınav Yeri : Konferans Salonu (Zemin Kat)
Sınav Usulü : Sınav hizmet gruplarına göre sözlü/uygulamalı olarak saat 10:00’da yapılacaktır.

Kurumumuz Tespit Komisyonunca başvurusu kabul edilen ve sınava girmeye hak kazanan adaylar sözlü/uygulamalı sınava, belirtilen tarihte hizmet gruplarına göre alınacaklardır.


Sınav Sonuçlarının İlanı ve İtiraz: Sınav sonucu, Kurumumuz web sitesinde ilan edilecektir. İlan tebligat yerine geçecek olup kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Sınavda başarılı olamayanlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 3 iş günü içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilir. İtirazlar Sınav Kurulunca 3 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanacak ve sonuç ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilecektir. İlanen duyurulur.


Kurumumuz Tespit Komisyonunca başvurusu kabul edilen ve sınava girmeye hak kazanan adaylar listesi: