Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çalıştayı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çalıştayı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsünün ev sahipliğinde, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında, Kanunun uygulanması ve olası sorunlara yönelik Kurumumuzun yaklaşımını ortaya koymak amacıyla Kurul ve Sektör temsilcileri bir araya gelmiştir.

Bu çerçevede, açılış konuşmalarını müteakip başlayan Çalıştay biri kapalı diğeri açık olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilmiştir. Birinci oturuma, bilişim, iletişim, elektronik ticaret, bankacılık ve finans, ödeme sistemleri, otomotiv, petrol, savunma sanayii, sosyal medya, basın-yayın, ilaç ve hava taşımacılığı gibi sektörlerden temsilciler katılmış olup, söz konusu oturumda Kanundaki tanımlar, ilkeler ve şartlar ele alınmış, Kanunda öne çıkan kavramlar ve bunlara ilişkin somut uygulama örnekleri tartışılmıştır. İkinci oturum ise, aynı sektörlerden daha geniş katılım ile açık olarak gerçekleştirilmiştir. Söz konusu oturumda Kurulun görev ve yetkileri ile veri sahibinin hakları ve veri sorumluları sicili konularında katılımcılardan gelen sorular cevaplandırılmıştır. Kurumumuz her iki oturumda da Kurum Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, Kurul üyeleri ve Kurum personeli ile temsil edilmiştir.

Veri sorumlularının Kanun hükümlerine intibak etmekle yükümlü oldukları dikkate alındığında, veri sorumluları bakımından Çalıştay, bu süreci doğru ve hukuka uygun bir şekilde yönetebilmeleri adına yol gösterici ve aydınlatıcı olmuş; Kurumumuz açısından ise veri sorumlularının bu süreçte yaşayacağı olası sorunlar hakkında bilgilenmek ve bu kapsamda gerekli tedbirleri önceden alabilmek adına fayda sağlamıştır.