Misyon - Vizyon

Misyon - Vizyon

Misyonumuz

Anayasada öngörülen özel hayatın gizliliği ile temel hak ve özgürlüklerin korunması kapsamında, ülkemizde kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve buna yönelik farkındalık oluşturarak bilinç düzeyini geliştirmek, aynı zamanda veri temelli ekonomide özel ve kamusal aktörlerin uluslararası rekabet kapasitelerini artırıcı bir ortam oluşturmak.

 

Vizyonumuz

Kişisel verilerin korunmasında etkin, buna ilişkin kültürün oluşturulmasında öncü, uygulamaları ile uluslararası alanda söz sahibi bir kurum olmak.

 

Temel İlke ve Değerlerimiz

  • Özel hayatın gizliliğini koruma
  • Temel hak ve özgürlüklere saygı
  • Tarafsızlık
  • Bağımsızlık
  • Güvenilirlik
  • Hukuka ve etik ilkelere uygunluk
  • Şeffaflık ve hesap verilebilirlik
  • Hızlı, doğru ve objektif karar alma
  • İşbirliği ve katılımcılık
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet verme