Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) - Kaya Seyehat Turizm San. Ve Dış. Tic. Ltd. Şti.

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) - Kaya Seyehat Turizm San. Ve Dış. Tic. Ltd. Şti.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Kaya Seyehat Turizm San. Ve Dış. Tic. Ltd. Şti. tarafından belirli konularda hizmet aldığı Optimum Otomotiv Satış Sonrası Çözümleri Tic. A.Ş. nezdinde gerçekleşen veri ihlali ile ilişkili olarak Kurumumuza 13.03.2019 tarihinde intikal ettirilen ihlal bildiriminde özetle;

  • Veri ihlalinin 22-29 Aralık 2018 tarihlerinde meydana geldiği,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin kimlik, iletişim, lokasyon, müşteri işlem, işlem güvenliği, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar, araç ruhsatı, trafik poliçesi, kaza tespit tutanağı, alkol raporu, beyan dilekçesi ve özel nitelikli kişisel veri olarak sağlık verileri olduğu,
  • İhlalden etkilenen tahmini kişi sayısının 1000’den fazla ve kayıt sayısının 10000 olduğu

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin incelemeler devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 19.03.2019 tarih ve 2019/72 sayılı Kararı ile bu aşamada söz konusu veri ihlalinin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.