VERBİS Hizmetleri Artık e-Devlet Kapısında

VERBİS Hizmetleri Artık e-Devlet Kapısında

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce kısa adı VERBİS olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kaydolmak zorundadır.

Bu kapsamda, halen Kurum internet sayfası olan www.kvkk.gov.tr adresindeki VERBİS modülü üzerinden yapılmakta olan başvuru, kayıt, bilgi girişi ve sorgulama işlemleri bundan sonra e-devlet üzerinden de gerçekleştirilebilecektir. Buna göre;

  • Yurtiçinde Yerleşik Gerçek / Tüzel Kişileri VERBİS’e Başvuru İşlemleri
  • Yurtdışında Yerleşik Gerçek / Tüzel Kişi Veri Sorumlusu Yönetici Kaydı
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının VERBİS’e Başvuru İşlemleri
  • İrtibat Kişisinin Sicile Kayıt İşlemleri
  • VERBİS’e Kayıtlı Sicil Bilgileri ve Bildirim Sorgulama
  • Veri Sorumlusu Yönetici Girişi

hizmetleri için e-Devlet kapısından ulaşıma imkan sağlanmıştır.

İlgili hizmetlere e-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr) Platformu üzerinden “Kurumlar” başlığı altından giriş yaparak “Kişisel Verileri Koruma Kurumu” bölümü aracılığıyla ulaşılabilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.