17/5/2019 tarih ve 30777 sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanan Mevzuat Değişiklikleri

17/5/2019 tarih ve 30777 sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanan Mevzuat Değişiklikleri

"Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği" ve değişiklik yapılmış olan "Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik" 17/5/2019 tarih ve 30777 sayılı Resmi Gazete'de  yayınlanmıştır. 

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik