‘‘Kişisel Verilerin Korunması Alanında Güncel Gelişmeler Konferansı’’ Gerçekleştirildi

‘‘Kişisel Verilerin Korunması Alanında Güncel Gelişmeler Konferansı’’ Gerçekleştirildi

Kurumumuz ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğiyle ‘‘Kişisel Verilerin Korunması Alanında Güncel Gelişmeler Konferansı’’ gerçekleştirildi.

Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İBİŞ ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem ÖZEN'in açılış konuşmalarını yaptığı Konferansta kişisel verilerin korunmasına ilişkin güncel gelişmeler ele alındı.

Kurum Başkanımız, yaptıkları konuşmada Kanunla ilgili genel bilgiler paylaşmakla birlikte, kişisel verilerin korunması alanında yaşanan bazı gelişmelerden de bahsederek çeşitli açıklamalarda bulundu.

Kişisel verilerin korunmasının insan odaklı bir yaklaşım gerektirdiğinin altını çizen BİLİR, bu yaklaşımın insana verilen değerin bir göstergesi olduğunu ifade etti. 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliğinin bu alanda önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten BİLİR, 7 Nisan 2016 tarihinde Kişisel Verilerin Korunması Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte Ülkemizde bu konuda yepyeni bir dönemin başladığını dile getirerek şunları söyledi:

‘‘Kişisel verilerin hayatımızı nasıl etkilediğini anlamamız gerekiyor. Bununla birlikte veri koruma bilincini toplumun tüm kesimlerine aşılayarak bu konuda bir veri koruma kültürü meydana getirmeliyiz. Bireyler arasında farkındalık arttıkça, Kurum olarak temellerini atmış olduğumuz veri koruma kültürünün yaygınlaşacağı kanaatindeyim. Bu açıdan ciddi bir gelişme aşaması içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim.’’

Açılış konuşmalarının ardından iki oturum olarak düzenlenen Konferansta ‘‘Temel İlkeler ve Veri İşleme Şartları, Elektronik Ticarette Tüketicinin Kişisel Verilerinin İşlenmesi, Medeni Yargılama Hukuku Alanında Kişisel Verilerin Korunması ve İş Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması’’ başlıklı konular değerli akademisyenler tarafından ele alındı.

Konferans, soru-cevap ve sonuç değerlendirmesi bölümlerinin ardından sona erdi.