28 Ocak Veri Koruma Günü Etkinliği Kurumumuz Konferans Salonunda Gerçekleştirildi

28 Ocak Veri Koruma Günü Etkinliği Kurumumuz Konferans Salonunda Gerçekleştirildi

28 Ocak Veri Koruma Günü sebebiyle Kişisel Verileri Koruma Kurumu konferans salonunda düzenlenen Konferansa, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın İbrahim USLAN, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Sayın Dursun CİN, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeleri ile çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı.

Kurum Başkanımız Prof. Dr. Sayın Faruk BİLİR programın açılış konuşmasına, Elazığ’da meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; yakınlarına ve milletimize baş sağlığı, yaralılara ise acil şifalar dileyerek başladı.

Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR, 28 Ocak 1981 tarihinde ülkemizin de taraf olduğu, 108 Sayılı “Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tâbi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunmasına Dair Sözleşmesi”nin imzaya açıldığını ve Ülkemizin de bu sözleşmeyi ilk imzalayan ülkelerden biri olduğunu, Avrupa Konseyi’nin 2006 yılında, bu günü Avrupa Veri Koruma Günü olarak ilan ettiğini söyledi. Türkiye’de 2016 yılından itibaren 28 Ocak Veri Koruma Günü’nün kutlandığını belirten BİLİR, şunları söyledi:

“Aslında kişisel veriler ülkemizde geçmişte de koruma altındaydı. Fakat bu konuda asıl dönüm noktası 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile birlikte oldu. Anayasamızın 20. maddesine eklenen ‘’herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir’’ ifadesiyle, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı Anayasal bir hak olarak tanındı ve Anayasamızda güvence altına alındı. Tarihler 7 Nisan 2016’yı gösterdiğinde ise 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girdi. Böylece kişisel verilerin korunması alanında yeni bir dönem başlamış oldu.

Kişisel verilerin usul ve esaslara uygun bir şekilde işlenmesi ve bireylerin verileri üzerinde söz sahibi olması, bu Kanunun önceliklerinden biridir.

Kanun, temelde verilerden ziyade bu verilerin bağlantılı olduğu kişileri korumayı amaçlamıştır. Dolayısıyla kişisel verilerin korunması demek; kişinin kendisinin korunması demektir.”

Kurumun gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerden de bahseden BİLİR, dijital dönüşüm konusuna da değindi.

Buna bağlı olarak, gelişmekte olan tüm ülkelerin içinde yer aldığı süreçlerden biri olan dijital dönüşüm süreci gözlemlendiğinde, sürdürülebilir veri koruma ve uyum politikalarının benimsenmesi gerekliliğinin daha da önem kazandığını belirten BİLİR, ülkemizin dijital dönüşüm sürecine 'milli teknoloji hamlesi' adıyla katıldığını ve bu konuda başarılı adımlar atarak şimdiden dünyadaki yerini aldığını ifade etti.

İnsan değerlidir, değerli bir varlık olan insanın verileri de değerlidir

Bunun bir yansıması olarak yapay zeka, blokzincir, nesnelerin interneti gibi veriden değer üretebilen teknolojilerden yararlanılırken ‘’Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalıdır’’ düşüncesi benimsenerek, veri güvenliği bu süreçlerin ayrılmaz bir parçası olarak görülmüş ve bu kapsamda hareket edilmiştir diyerek sözlerine devam eden BİLİR, Kişisel Verileri Koruma Kurumunun ‘‘insan değerlidir, değerli bir varlık olan insanın verileri de değerlidir’’ anlayışıyla hareket ederek, Kanunun kendisine verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Açılış konuşmasının ardından, panelin ilk oturumunda Kurum İkinci Başkanı Cabir BİLİRGEN’in moderatörlüğünde konuşmacılar kişisel verilerin korunması mevzuatına ilişkin sunum yaptılar. Hukuk İşleri Dairesi Başkanı Demet ARSLANER KEKLİKKIRAN “Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler ve Şartlar” konusundan bahsederken, İnceleme Dairesi Başkanı Tuba KENDİR TUNALI “Veri İhlal Bildirimi” hakkında sunum yaptı. Başkanlık Müşaviri Seçil KOYUNCU “Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri” konusunu ele alırken ilk oturumun son sunumunda Veri Yönetimi Dairesi Başkanı Mustafa ERBİLLİ “Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS)” konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Kurul Üyesi Cengiz PAŞAOĞLU’nun moderatörlüğünü yaptığı ikinci oturumda Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Elif KÜZECİ “108 sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Dünü, Bugünü ve Yarını” konusunu ele aldı. Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Mesut Serdar ÇEKİN ise “Veri Koruma Hukukunda İç Dış Denetim Mekanizmaları” hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Hasan SINAR’ın “Kişisel Verilerin Korunmasında Ceza Hukukunun Fonksiyonu” hakkındaki sunumundan sonra günün son sunumunu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Arş. Gör. Dr. Nafiye YÜCEDAĞ “İlgili Kişinin Profilini Çıkarmada Hukuka Uygunluk” konusunda yaptı.

Programın sonunda, oturum başkanları ve konuşmacılara günün anısına teşekkür belgesi takdim edildi. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.