Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması Bakımından Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması Bakımından Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bilindiği üzere, dünyada ve Ülkemizde teknoloji ve bunun bir uzantısı olarak internet yaygın şekilde kullanılmakta, bu kullanım birçok faydası yanında birtakım riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu risklerin başında, kişisel verilerin farkında olmaksızın paylaşımı neticesinde çocukların karşılaşabileceği mağduriyetler gelmektedir. Taciz, siber zorbalık, uygunsuz materyallere erişim ve doğrudan pazarlamanın muhtemel olumsuz etkileri bunların başlıcalarıdır.

Özellikle çocuklar arasında yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlığı, çocuğun algı düzeyi ve yaşı itibariyle kişisel verilerini paylaşmasının sonuçlarını öngörememesi, risklerin farkında olmaması, yasal haklarını ve bu hakların nasıl kullanılacağını bilmemesi ve aile gözetiminin dijital alanlarda zayıf olması gibi hususlar çocukları, çevrimiçi ortamdaki söz konusu risklere karşı savunmasız kılmaktadır.

Çocuklar eğitim, sosyalleşme, eğlence, iletişim kurma gibi birçok gereksinimi için internet ve sosyal medyayı yoğun olarak kullanmakta olduğundan özellikle çocukların kişisel verilerinin korunmasına önem vermek ve onları muhtemel risklerden korumak adına faydalı olacaktır. Salgın hastalıkla mücadele edilmekte olan günümüzde, bir yandan sosyal mesafe ve izolasyon ile uzaktan eğitim gibi tedbirler uygulanırken, bir yandan da çocukların çevrimiçi ortamlarda geçirdiği sürelerde ciddi bir artış gözlemlenmektedir. Bu nedenle çocukların kişisel verilerinin korunması noktasında ebeveynlere her zamankinden daha fazla görev ve sorumluluk düşmektedir.

Bu kapsamda, öncelikle ailelerin çocukların kişisel verilerinin korunması konusunda kendi bilgi ve farkındalıklarını artırması, devamında çocuklarını bu konuda yönlendirmeleri ve kişisel veri mahremiyeti konusunu gündelik sohbetlerinin bir parçası haline getirmeleri, yine çocuklara yönelik ürün ve hizmet geliştirenler tarafından 6698 sayılı Kanuna uyum konusunda maksimum özenin gösterilmesi her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın kişisel verilerinin etkin şekilde korunması adına Kurumumuz tarafından hazırlanan ve pratik önerilerin yer aldığı broşürler aşağıda yer almaktadır.