Veri Sorumlusu Tanıtım Formuna İlişkin Kamuoyu Duyurusu

Veri Sorumlusu Tanıtım Formuna İlişkin Kamuoyu Duyurusu

Bilindiği üzere, Kurumumuza intikal eden şikayet ve ihbar ile ilgili olarak yürütülen incelemelerde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 15 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasında yer alan “Devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeler hariç; veri sorumlusu, Kurulun, inceleme konusuyla ilgili istemiş olduğu bilgi ve belgeleri on beş gün içinde göndermek ve gerektiğinde yerinde inceleme yapılmasına imkân sağlamak zorundadır.” hükmü çerçevesinde veri sorumlularından inceleme konusuna ilişkin bilgi ve belgelerin yanı sıra Kurumumuzca taraflarına iletilen “Veri Sorumlusu Tanıtım Formu”nun da doldurularak gönderilmesi istenilmektedir. Bununla birlikte, bazı veri sorumlularınca söz konusu formun doldurulmadığı veya eksik doldurulduğu görülmekte olup, söz konusu “Veri Sorumlusu Tanıtım Formu”nun veri sorumlularınca eksiksiz doldurularak Kurumumuza gönderilmesi hususunda gerekli hassasiyet ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.