VERBİS’e Kayıtla İlgili “Animasyon ve Bilgilendirme Videoları” Hazırlanmıştır.

VERBİS’e Kayıtla İlgili “Animasyon ve Bilgilendirme Videoları” Hazırlanmıştır.

6698 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereği, faaliyetleri kapsamında kişisel verileri işlemekte olan gerçek ve tüzel kişiler, kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kaydolmak zorundadır.

Bu kapsamda, Sicile kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi esnasında veri sorumluları ve irtibat kişilerine rehberlik edilmesi, kayıt ve bildirim girişi aşamaları ile ilgili detayların görüntülenebilmesi amacıyla Kurumumuz tarafından hazırlanan “VERBİS Başvurusu”, “İrtibat Kişisi Atama”, “İrtibat Kişisi Giriş Ekranı”, “İrtibat Kişisi Bildirim Girişi” ve “Sicil Sorgulama” başlıklı animasyon ve bilgilendirme videoları, Kurum internet sayfası olan www.kvkk.gov.tr adresinde “Yayınlar” bölümünde “Videolar” başlığı altında; kamuoyunun istifadesine sunulmuştur.

Öte yandan, VERBİS ile ilgili konularda karşılaşılabilecek problemlerin giderilmesi ve aydınlatıcı bilgi verilmesi amacıyla ALO 198 (KVKK Bilgi Danışma Merkezi), hafta içi her gün mesai saatlerinde aranabilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.