III. KİŞİSEL VERİLERİMİN KORUNMASINI ÖNEMSİYORUM SLOGAN YARIŞMASI

III. KİŞİSEL VERİLERİMİN KORUNMASINI ÖNEMSİYORUM SLOGAN YARIŞMASI

Yarışmayı Düzenleyen Kurum:

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK)

Yarışmanın Kapsamı ve Hedef Kitlesi:

Yarışmaya ülkemiz sınırları içerisindeki tüm resmi/özel ortaöğretim kurumları öğrencileri katılabilirler.

Yarışmanın Amacı:

Kişisel verileri korumanın önemine ilişkin farkındalığı arttırmak.

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya her okul, kendi öğretmenleri tarafından seçilecek kişisel verileri korumanın önemini vurgulayan en fazla iki slogan ile katılabilir.
 • Katılım bireyseldir ve her öğrenci en fazla bir slogan ile yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya başvurular; Ek’te yer alan excel formatındaki başvuru formu doldurulup okulun kurumsal e-postası ile slogan@kvkk.gov.tr adresine taratılmış sureti ve excel formatında iletilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir.
 • Bilgileri eksik olan ve 23 Mart 2021 tarihinden sonra ulaşan eserlere ilişkin yarışmacıların katılım talebi dikkate alınmayacaktır.
 • Yarışmada ödüle layık bulunan eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Bununla birlikte ödül alan sloganlar, sahibinden izin alınmak koşuluyla, KVKK tarafından etkinliklerde ve eğitim, tanıtım ve farkındalık arttırma faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür, vb. her türlü tanıtım malzemelerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkına sahiptir.
 • Katılımcılar yarışmaya katılmakla, yarışmaya gönderecekleri slogan fikirlerinin tamamında veya bir kısmında alıntı veya kopya olmadığını, eserlerini başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna göndermediklerini beyan etmiş sayılırlar.
 • Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderildiği tespit edilen eserler; 05.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince Yarışma Seçici Kurulu tarafından iptal edilir.
 • Yarışmanın sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 2 (iki) gün içinde dilekçeyle Kuruma yapılabilecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Süresi içinde yapılan itirazlar 24 saat içinde Yarışma Seçici Kurulu tarafından değerlendirilerek itirazın sonucu ilgililere bildirilir.
 • KVKK, Milli Eğitim Bakanlığı’nın izni ve onayı dahilinde yarışma şartnamesi ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 • Yarışmaya katılanlar, bu şartnamede yer alan şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma Takvimi:

 • Sloganlar en geç 23 Mart 2021 tarihinde saat 17:00’ye kadar okulun kurumsal e-postası aracılığıyla slogan@kvkk.gov.tr adresine iletilecektir.
 • Yarışma konusu sloganlara ilişkin değerlendirme, Yarışma Seçici Kurulu tarafından 24 Mart – 29 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
 • Yarışma sonuçları, 30 Mart 2021 tarihinden itibaren www.kvkk.gov.tr web adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca dereceye giren öğrencilere okulları aracılığı ile haber verilecektir.

Yarışmanın Ödülleri:

 • Birincilik Ödülü: 3.000 TL
 • İkincilik Ödülü: 2.000 TL
 • Üçüncülük Ödülü: 1.000 TL

*KVKK, ödüller ve özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Yarışmanın Duyurulması:

Yarışmanın duyurusu aşağıdaki web sitelerinde yer alacaktır:

 • KVKK web sayfasında (www.kvkk.gov.tr)
 • Milli Eğitim Bakanlığı web sayfasında (yegitek.meb.gov.tr)

 

Slogan Yarışması Başvuru Formu