Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun Yeni Yayınlanan Karar Özetleri

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun Yeni Yayınlanan Karar Özetleri

“Bir perakende giyim firmasının veri ihlal bildirimi hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18/06/2019 tarih ve 2019/170 sayılı Karar Özeti

“Elektronik satış hizmeti sağlayan bir şirketin veri ihlal bildirimi hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/02/2020 tarih ve 2020/113 sayılı Karar Özeti

“Bir bankanın veri ihlal bildirimi hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03/03/2020 tarih ve 2020/201 sayılı Karar Özeti

“Bir sigorta şirketinin veri ihlal bildirimi hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 07/05/2020 tarih ve 2020/357 sayılı Karar Özeti

“Bir bankanın veri ihlal bildirimi hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 09/07/2020 tarih ve 2020/530 sayılı Karar Özeti

“Bir oyuncak perakendecisi veri sorumlusunun veri ihlal bildirimi hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/07/2020 tarih ve 2020/567 sayılı Karar Özeti

“Bir e-ticaret şirketinin veri ihlal bildirimi hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 17/09/2020 tarih ve 2020/715 sayılı Karar Özeti

“Bir teknoloji şirketinin veri ihlal bildirimi hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/10/2020 tarih ve 2020/816 sayılı Karar Özeti

“Bir sigorta şirketinin veri ihlal bildirimi hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 08/12/2020 tarih ve 2020/935 sayılı Karar Özeti

“Bir ilaç şirketinin veri ihlal bildirimi hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 15/12/2020 tarih ve 2020/957 sayılı Karar Özeti

“Avukatların icra takip dosyalarındaki kişisel verilere vekâletname olmaksızın hukuka aykırı olarak erişim sağladığına ve Adalet Bakanlığı tarafından icra tevzi bürolarında görevli personel eliyle alacaklı vekili avukatlara borçluların alacaklı olduğu icra takip dosyalarında bulunan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak aktarılmasına ilişkin ihbarlar hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 20/05/2021 tarihli ve 2021/511-512-513 sayılı Karar Özeti

 

 

Tüm Karar Özetleri