Kişisel Verileri Koruma Zirvesi Gerçekleştirildi

Kişisel Verileri Koruma Zirvesi Gerçekleştirildi

Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, Kurumumuz ile Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) iş birliğiyle 2 Eylül Perşembe günü Kurumumuz Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Bütün Şehitlerimiz için Saygı Duruşu yapılması ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan Zirve, hibrit yöntemle gerçekleştirildi. Zirve’nin açılış konuşmalarını Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi AKTEPE ile Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR yaptılar.

BİLİR konuşmasına; kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının Anayasal güvenceye kavuşturulmasının, 6698 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinin ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun kurulmasının, ülkemizin kişisel verilerin korunmasına verdiği önemin ispatı niteliğinde olduğunu söylerek başladı.

Ülkemizin küresel rekabet gücünü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını güçlendirecek uygulamaların temel hak ve özgürlükleri de gözetiyor olmasının son derece memnuniyet verici bir gösterge olduğunu dile getiren BİLİR, kişisel verilerin korunmasını temin edebilmek için Kanuna uyum göstermek gerektiğini ifade etti.

Kanunun getirdiği denetim mekanizmalarının, bireylere verileri üzerinde kontrol ve söz sahibi olma hakkını getirdiğini belirten BİLİR, Kanunda kademeli bir başvuru usulü belirlenerek kişisel verileri işleyenlere, kişiler tarafından iletilen talepleri karşılama imkanı sağlandığını kaydetti.

Diğer yandan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun denge esaslı bir Kanun olduğunun altını çizen BİLİR, Kanunda; özgürlük-güvenlik, teknoloji-mahremiyet, bireyin korunması-veri temelli ekonomi ve kişisel verileri işleyenlerin menfaati ile verisi işlenen kişilerin temel hakları bakımından denge gözetildiğini sözlerine ekledi.

Kanunla ilgili yapılan güncelleme çalışmalarına da değinen BİLİR, şunları söyledi:

''6698 sayılı Kanun, 95/46 sayılı AB Veri Koruma Direktif'i mehaz alınarak hazırlanmıştır. Bundan dolayı amaç, kapsam ve diğer hükümleriyle birlikte değerlendirildiğinde 95/46 sayılı Direktif ile büyük ölçüde uyumluluk arz etmektedir.

Bununla birlikte bizim Kanunumuzdan 2 yıl sonra yürürlüğe giren Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR), Avrupa ülkeleri arasında bu alandaki çok başlılığı ve uygulama farklılığını gidermeyi amaçlamış, bireylere üst düzey bir koruma getirmiştir.

Ülkemiz kişisel verilerin korunması alanındaki reform hareketlerini devam ettirmektedir. Çeşitli eylem planları ve reform paketleriyle birlikte; Kanunun Avrupa Birliği standartları ile uyumlu hale getirilmesi hedeflenmiştir. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün yurt dışına kişisel veri aktarımına yönelik hükümleri esas alınarak Kanunumuzda birtakım değişikliklerin yapılacağı öngörülmüştür. Kurumumuz, diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla bir araya gelerek, daha önceden başlatmış olduğu KVKK-GDPR uyumu konusundaki çalışmalarını sürdürmektedir.''

BİLİR, Kanunun kişisel verilerin korunması ile veri temelli ekonomi arasında bir denge gözettiğini, Kanunun veriden değer üretebilen teknolojilerden yararlanılmasını engellemediğini, Kurulun da, bu dengeye bağlı kalarak, Türkiye’de yerleşik firmaların yurt dışında rekabet gücünün artmasından yana olduğunu söyleyerek, ''burada önemli olan, kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde işlenmesidir'' dedi.

Veri mahremiyeti kavramının; kişi, kurum, kuruluş ve hatta ülkeler için hayati bir önem taşıdığını, mahremiyetin bugün olduğu gibi gelecekte de dijital hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olacağını ifade eden BİLİR şöyle devam etti:

''Birçok sistem ve çalışma biçimleri çevrimiçi olmuş, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi teknolojiler artık günlük hayatımıza girmiştir. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nde de belirtildiği gibi; yapay zeka sistemleri, kişisel verilerin gizliliğini ve korunmasını sekteye uğratmayacak bir şekilde geliştirilmelidir.

Bu nedenle kişisel verilerin kimden, nasıl sağlandığı ve veriye dayalı olarak alınan kararların insanları nasıl etkileyeceği denetime açık bir şekilde izlenebilir olmalıdır. Evrensel ve kültürel etik kurallar ile kişisel verilerin gizliliği aynı ağırlıkta değerlendirilmelidir.''

BİLİR, sözlerini şu şekilde tamamladı:

''Algoritmalar, kişiye geleceğini belirlemede yardımcı olabilir. Ancak kişinin geleceği üzerinde asıl söz sahibi algoritmalar değil, kişinin bizatihi kendisi olmalıdır.

Artık dijital çağın içerisindeyiz. İçinde bulunduğumuz dijital çağda öncelik, güvenliktir. Güvenlik ise ancak farkındalıkla mümkündür.

Algoritmalara dayanılarak alınan kararların, bu kararlara neden olan verinin ve o veriden elde edilen sonuçların; nerede ve ne amaçla kullanıldığı, açık ve anlaşılır bir dille kişilere açıklanabilmelidir. Bu anlamda güvenliğin tesisi kadar şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin de tesis edilmesi önemlidir.

Bu düşüncelerle Kişisel Verileri Koruma Zirvesi’nin bütün katılımcılara faydalı olmasını diliyor, Türkiye Bilişim Derneği başta olmak üzere Zirve’de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.''

Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi AKTEPE ise yaptığı konuşmada; Türkiye Bilişim Derneği olarak, bireyler üzerinde kişisel verilerin korunması konusunda farkındalık yaratılmasını çok önemsediklerini, verinin sayısal ekonominin gelişiminde en önemli faktörlerden biri olduğunu ancak mahremiyetin sağlanması için kişisel verilerin korunması gerektiğinin farkında olduklarını ifade etti.

Öte yandan üç oturum olarak planlanan Zirve’nin ''Küresel Ölçekte Veri Transferi ve Olası Riskler'' başlıklı ilk oturumunun moderatörlüğünü TBD İcra Kurulu Başkanı Dr. Aydın KOLAT yaptı.

Kurumumuz Hukuk İşleri Dairesi Başkanı Demet ARSLANER KEKLİKKIRAN, TBD İcra Kurulu Üyesi Kemal KUMKUMOĞLU, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Ali SÜZEN ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Siber Güvenlik Daire Başkanı Salih TALAY oturuma konuşmacı olarak katıldılar.

''Kişisel Verilerin Korunmasının Ekonomik Etkisi'' başlıklı ikinci oturumu Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyesi Şaban BABA yönetti.

Antitoros Hukuk Bürosu'ndan Av. Nilhan ANTİTOROS, TBD Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Barış GÜNAYDIN, TBD İcra Kurulu Üyesi Celal ÜNALP, BMDD-CENG İngiltere Temsilcisi Av. Özgecan SÖZERİ ikinci oturumun konuşmacıları oldular.

''KVKK Gelecek Öngörüleri ve AB Eğilimleri'' başlıklı günün son oturumunun moderatörlüğünü ise ICT Media Genel Yayın Yönetmeni Murat PEHLİVAN yaptı.

Kurumumuz Uzmanlarından Ezgi ERGÜNEŞ DURAN, TBD İcra Kurulu'ndan Mehmet Ali İNCEEFE, Turkcell'den Didem KALAYCIOĞLU, BMDD-CENG İsviçre Temsilcisi Av. Veysel ORUÇLAR son oturumun konuşmacıları oldu.

Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, kapanış töreninin ardından sona erdi.

 

Program Akışı

09:30 – 10:00 Kayıt
10:00 – 10:15 İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu
10:15 – 10:45

Açılış Konuşmaları ve Protokol

Rahmi AKTEPE, TBD Genel Başkanı
Prof. Dr. Faruk BİLİR, KVKK Başkanı

11:00 – 12:30

Oturum 1: Küresel Ölçekte Veri Transferi ve Olası Riskler

Moderatör: Dr. Aydın KOLAT, TBD İcra Kurulu Başkanı
Demet ARSLANER KEKLİKKIRAN, KVKK Hukuk İşleri Dairesi Başkanı
Kemal KUMKUMOĞLU, TBD İcra Kurulu Üyesi
Dr. Ahmet Ali SÜZEN, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Salih TALAY, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Siber Güvenlik Daire Başkanı

13:30 – 15:00

Oturum 2: Kişisel Verilerin Korunmasının Ekonomik Etkisi

Moderatör: Şaban BABA, KVKK, KVK Kurul Üyesi
Av. Nilhan ANTİTOROS, Antitoros Hukuk Bürosu Av. Dr. Barış GÜNAYDIN, TBD Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
Celal ÜNALP, TBD İcra Kurulu Üyesi
Av. Özgecan SÖZERİ , BMDD-CENG İngiltere Temsilcisi (Çevrim İçi)

15:30 – 17:00

Oturum 3: KVKK Gelecek Öngörüleri ve AB Eğilimleri

Moderatör: Murat PEHLİVAN, ICT Media Genel Yayın Yönetmeni
Ezgi ERGÜNEŞ DURAN, KVKK, KVK Uzmanı
Mehmet Ali İNCEEFE, TBD İcra Kurulu
Didem KALAYCIOĞLU, TURKCELL
Av. Veysel ORUÇLAR, BMDD-CENG İsviçre Temsilcisi (Çevrim İçi)