‘‘Mahremiyet Hakkı ve Hukukun Dönüşümü’’ Konulu Çarşamba Semineri Düzenlendi

‘‘Mahremiyet Hakkı ve Hukukun Dönüşümü’’ Konulu Çarşamba Semineri Düzenlendi

Mahremiyet Hakkı ve Hukukun Dönüşümü konulu Çarşamba Semineri çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Kurumumuz Uzman Yardımcılarından Ezgi TURGUT BİLGİÇ, konuşmacı olarak katıldığı Seminerde; mahremiyet kavramına ilişkin tarihsel yaklaşımları ve bakış açılarını izleyicilere aktardı.

Mahremiyet hakkı ile bağlantılı olarak hukukun dönüşümünden de bahseden BİLGİÇ hukukun dönüşümünü; mahremiyet konusunda oluşturulan ve mahremiyet hakkının korunmasını sağlayan hukuk normlarının güncel gelişmelere ve ihtiyaçlara adapte olarak, korunan hakkın ihmalinin önüne geçilmek istenmesinden elde edilecek faydalara göre başkalaşması olarak niteledi.

Mahremiyetin dijital alanda korunma ihtiyacının gün geçtikçe arttığını dile getiren BİLGİÇ, mahremiyeti koruyan hukuk normlarının ortaya çıkış amacı ile uyumluluğuna ve söz konusu normların etkin şekilde uygulanmasının önemine dikkat çekti.

‘‘Mahremiyet Hakkı ve Hukukun Dönüşümü’’ konulu Çarşamba Semineri’ni izlemek için tıklayınız