“Kişisel Verilerin Korunması Hukuku: Bugünden Geleceğe Bir Bakış” Etkinliği Gerçekleştirildi

“Kişisel Verilerin Korunması Hukuku: Bugünden Geleceğe Bir Bakış” Etkinliği Gerçekleştirildi

İstanbul Barosu Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu ile Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin düzenlediği “Kişisel Verilerin Korunması Hukuku: Bugünden Geleceğe Bir Bakış” konulu etkinlik, 10 Eylül Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştirildi.

‘Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun Bugünü’ ve ‘Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun Geleceği’ olmak üzere iki oturumdan oluşan etkinliğe Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR ile Kurumumuz İnceleme Dairesi Başkanı Tuba KENDİR TUNALI ve Kurumumuz Başkanlık Müşavirlerinden Seçil KOYUNCU konuşmacı olarak katıldılar.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR, kişisel verilerin korunması hakkının etkili bir hak arama yolu olarak varlığını sürdürebilmesi açısından, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun yayımladığı kararların gerektiği gibi uygulanmasının önemli olduğunu belirtti.

BİLİR, kişisel verileri işleyen veri sorumlularının, verisini işledikleri gerçek kişiler tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında iletilen taleplerin karşılanması bakımından çözüm odaklı bir yaklaşım göstermesi gerektiğini ifade etti.

Başvuruların sonuçlandırıldığını kaydeden BİLİR, Kuruma yapılan 25.690 başvurunun 23.810’unun sonuçlandırıldığını, ihbar ve şikayetlerin incelenmesi sonucunda toplamda 101 milyon Türk Lirası civarında idari para cezası uygulandığını söyledi.

6698 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren Kurumun, kişisel verilerin korunması konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü ve Kanuna uyum noktasında farkındalığın her geçen gün arttığının gözlemlendiğini söyleyen BİLİR, bu kapsamda son olarak; “Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber” ve “Bankacılık Sektörü İyi Uygulamalar Rehberi”nin yayımlandığını, genetik verilerle ilgili rehber taslağının kamuoyunun görüşlerine sunulduğunu ve ayrıca turizm, havacılık, telekomünikasyon ve reklamcılık gibi bazı sektörlerde kişisel verilerin korunmasına yönelik iyi uygulamalar rehberlerinin yazım çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Teknolojik gelişmelerin kişisel verilerin korunmasına olan etkilerine de değinen BİLİR, teknolojinin, mahremiyeti koruyacak şekilde tasarlanması gerektiğinin altını çizdi.

BİLİR, konuşmasının sonunda kişisel verilerin korunması konusunda gerçekleştirilen etkinliklerin önemini anlatarak katılımcılara teşekkür etti.