1. Ulusal Görsel-İşitsel Medyada Kişisel Verilerin Korunması Sempozyumu Gerçekleştirildi

1. Ulusal Görsel-İşitsel Medyada Kişisel Verilerin Korunması Sempozyumu Gerçekleştirildi

1. Ulusal Görsel-İşitsel Medyada Kişisel Verilerin Korunması Sempozyumu, Kurumumuz ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde, Ankara’da gerçekleştirildi.

Sempozyuma Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin ALTUN, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk BİLİR, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir ŞAHİN ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeleri ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi yöneticileri katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin ALTUN: “Kişisel verilerin korunması sürecinde medyanın daha güvenli bir hale getirilmesi önem arz etmektedir”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin ALTUN, sempozyumda yaptığı açılış konuşmasında kişisel verilerin korunmasının temel bir insan hakkı olduğunu dile getirerek, kişisel verilerin korunmasının özel hayatın gizliliği ile bağlantılı olduğunu ifade etti.

ALTUN, kişisel verilerin korunması sürecinde medyanın daha güvenli bir hale getirilmesinin önem arz ettiğini belirterek, kitle iletişim araçlarının daha güvenli hale gelmesinin kişisel haklar açısından asli bir unsur olduğunu söyledi.

“Kişisel verilerin korunmasına ilişkin farkındalığın artmasıyla milli teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanmasının önemi daha iyi anlaşılacaktır” diyen ALTUN, herhangi bir alanın hukukun gücünün dışında bırakılmasının söz konusu olamayacağını ifade ederek şunları kaydetti:

“Biz dijital evreni 'siber vatan' olarak tanımlıyoruz. Nasıl ki gerçek dünyada bir egemenlik mücadelesi veriyorsak siber dünyada da bir egemenlik mücadelesi veriyoruz. Nasıl ki gerçek dünyada güvenlik sorunlarımızı esas alıp onlarla mücadele ediyorsak aynı şekilde siber dünyada da güvenlik meselelerini temel alıyoruz.”

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk BİLİR: “Mahremiyet hakkının korunması, bir medeniyet ölçüsü olarak görülmektedir”

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk BİLİR ise konuşmasında mahremiyet hakkının önemini vurguladı. Mahremiyeti, kişinin özgürlüğünün bir parçası olarak niteleyen BİLİR, mahremiyet hakkının korunmasının bir medeniyet ölçüsü olarak görüldüğünü ifade etti.

Kişisel verilerin korunmasının, kişinin kendisinin korunması anlamına geldiğinin altını çizen BİLİR, şunları söyledi:

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bireylere verileri üzerinde kontrol ve denetim hakkı getirilmiştir. Kişiler, Kanunla getirilen birtakım haklar aracılığıyla bu denetimi yapabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı, ülkemiz ve insanımız açısından son derece önemli bir kazanımdır.”

Öte yandan son yıllarda artarak çeşitlenen iletişim araçlarının, kitle iletişimine yeni bir çerçeve çizdiğini, buna bağlı olarak iletişimin etkinliğinin arttığını belirten BİLİR, bu nedenle görsel-işitsel medyada kişisel verilerin korunmasının ayrı bir önem kazandığına dikkat çekti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir ŞAHİN: “Yayınlarda kişisel verilerin korunmasını önemsiyoruz”

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir ŞAHİN yaptığı konuşmada, Üst Kurul olarak yayınlarda kişisel verilerin korunmasını önemsediklerini ifade etti.

PROGRAM
   

9:00 – 9:30

Kayıt

10:00- 10:30

Açılış Konuşmaları

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk BİLİR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir ŞAHİN

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf TEKİN

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin ALTUN

10:30-12:00

1. OTURUM: Görsel-İşitsel Medya Politikasında Kişisel Veriler ve Mahremiyet

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Orhan KURTOĞLU (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı)

Doç. Dr. Ali Murat KIRIK (Marmara Üniversitesi)
Sosyal Medyada Mahremiyetin Önemi ve Kişisel Veri Güvenliği

Doç. Dr. Engin ÇELEBİ (Çukurova Üniversitesi)
İfade Özgürlüğü, Basın Özgürlüğü ve Kişisel Verilerin Korunması Arasındaki İlişki

Prof. Dr. Burhanettin Aykut ARIKAN (Türk-Alman Üniversitesi)
Yeni Bir Görsel-İşitsel Medya Türü Olarak Sarmal Medyada (Metaverse’de) XR Teknolojisiyle Kişisel Verilerin İşlenmesi

Prof. Dr. Süleyman KARAÇOR (Selçuk Üniversitesi)
Türkiye ve AB’deki Görsel ve İşitsel Medya Politikaları

12:30-13:30

ÖĞLE ARASI

13:30-15:00

2. OTURUM: Görsel-İşitsel Medyada Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması

Oturum Başkanı: Hasan AYDIN (Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyesi)

Doç. Dr. Emel BADUR (Çankaya Üniversitesi)
Görsel-İşitsel Medyada Çocuğun Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi

Doç. Dr. Hüseyin Can AKSOY (Bilkent Üniversitesi)
Görsel-İşitsel Medyada Çerezler

Dr. Öğretim Üyesi Merve Ayşegül KULULAR İBRAHİM (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)
Görsel-İşitsel Medyada Tüketicilerin Profillenmesinin Hukuken Değerlendirilmesi

Ersin CAN (Kişisel Verileri Koruma Kurumu - Daire Başkanı)
Görsel ve İşitsel Medyada Kişisel Veri Güvenliği

15:00-15:30

ARA

15:30-17:00

3. OTURUM: Görsel-İşitsel Yayıncılığın Kişisel Verilerin Korunması Bağlamında Denetlenmesi

Oturum Başkanı: Dr. İbrahim USLU (RTÜK Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Murat BALCI (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)
Görsel ve İşitsel Medyada Kişisel Verilerin İşlenmesinin TCK Açısından Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Ziynet Seldağ GÜNEŞ PESCHKE & Lutz Peschke (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Gözetleme Kameralarının Farklı Hukuki Açılardan Değerlendirilmesi

Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Görsel ve İşitsel Medyanın Kişisel Veriler Bakımından Hukuki Yönü

Nadire ÇORUHLU KAMALIOĞLU (Kişisel Verileri Koruma Kurumu - KVK Uzmanı)
Görsel Medya Örneği Olarak «Gündüz Kuşağı Programlarında» Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İlgili Kişilerin Hak Arama Yöntemleri

 

Sempozyum