44. Küresel Mahremiyet Konferansı Ülkemiz Ev Sahipliğinde Gerçekleştirilecek

44. Küresel Mahremiyet Konferansı Ülkemiz Ev Sahipliğinde Gerçekleştirilecek

İlk kez 1979 yılında toplanan Küresel Mahremiyet Konferansı (Global Privacy Assembly), 130’dan fazla veri koruma otoritesinin katılımıyla her yıl bir üye ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen geniş kapsamlı bir konferanstır. Konferansın temel amacı, dünyadaki veri koruma otoriteleri arasında bir forum oluşturmak suretiyle bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlamak ve ortak çalışmalar yürütmektir.

12 Ocak 2017 tarihinde faaliyetlerine başlayan Kurumumuz 2017 yılının Eylül ayından itibaren Konferansa üye olarak katılım sağlamaktadır. 44. Küresel Mahremiyet Konferansı’nın Ülkemiz ve Kurumumuz ev sahipliğinde düzenlenmesi, Konferans üyesi veri koruma otoritelerinin oybirliği ile kabul edilmiştir. Uluslararası alanda üst düzey saygınlığı bulunan söz konusu Konferans, kişisel verilerin korunması konusunda Ülkemizin mevcut ve gelecekteki çalışmalarının bilinirliğine önemli bir katkı sağlayacaktır.

Konferans 25-28 Ekim 2022 tarihlerinde, İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecektir. Konferansın ana teması; kişisel veri işleme esaslı teknolojiler ile mahremiyet arasındaki dengenin kurulabilmesine yönelik olarak “Bir Denge Meselesi: Hızlı Teknolojik Gelişme Çağında Mahremiyet” şeklinde belirlenmiştir.

Kişisel verilerin korunması konusunda en önemli organizasyonlardan biri olarak kabul edilen Küresel Mahremiyet Konferansı’nda bu yıl; yapay zeka, büyük veri, blokzincir, metaverse, sınır ötesi veri transferi, insani yardımlar sırasında kişisel verilerin işlenmesi ve çocukların kişisel verilerinin korunması gibi birçok konu teknolojideki güncel gelişmeler de göz önünde bulundurularak mahremiyet yönünden ele alınacaktır.

44. Konferans ile ilgili detaylı bilgiye https://gpaturkiye2022.org internet adresinden erişilebilecektir.

44. Küresel Mahremiyet Konferansı tanıtım videosu: