Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uygulanması Konferansı Gerçekleştirildi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uygulanması Konferansı Gerçekleştirildi

Kurumumuz ve Ankara 2 No'lu Barosu iş birliği ile, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uygulanması Konferansı” düzenlendi. Kurumumuz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Konferansa Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Sabri HAFİF, Ankara 2 No'lu Barosu temsilcileri ve Kurul Üyelerimiz başta olmak üzere çok sayıda izleyici katıldı.

Tüm şehitlerimiz için saygı duruşu yapılmasının ardından, İstiklâl Marşımızın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmalarını Ankara 2 No’lu Barosu Başkanı Sabri HAFİF ve Kurum Başkanımız Faruk BİLİR gerçekleştirdiler.

BİLİR yaptığı konuşmada 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında çeşitli bilgiler paylaştı. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu "az kelimeyle çok şey anlatan" bir Kanun olarak niteleyen BİLİR, “Kanun her ne kadar 33 maddeden oluşsa da; her bir maddenin, her bir fıkranın ve hatta her bir kelimenin üzerinde önemle durmak gerekir. Ayrıca Kanunun getirdiği hakların ve yükümlülüklerin dikkatle ele alınması gerekmektedir” dedi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun özü ve sözüyle doğru anlaşılması gerektiğini kaydeden BİLİR, buna yönelik Kurumun sektörel bazda uyum rehberleri ile tavsiye niteliğinde rehber ve dokümanlar yayımladığını hatırlattı. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun hukukun birçok alanına temas eden bir düzenleme olduğunu belirten BİLİR, kişisel verilerin korunması alanındaki gelişmelerin Kurul kararları, mahkeme içtihatları ve hukukçuların görüşleri ile şekillenmekte olduğunu dile getirdi.

Konuşmasının son bölümünde istatistiksel bilgileri de paylaşan BİLİR, Kuruma intikal eden ihbar, şikayet ve başvuruların etkin ve özenli bir şekilde incelendiğini; bu çerçevede Kuruma ulaşan 28.232 ihbar, şikayet ve başvurunun 26.034’ünün sonuçlandırıldığını, Kuruma yapılan 972 veri ihlal bildiriminin 222’sinin ilan edildiğini, Kurulun görev alanına giren konularda ise 881 hukuki görüş verildiğini ifade etti.

Öte yandan iki oturumdan oluşan Konferansta alanında uzman isimler tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

PROGRAM

14 Aralık 2022

   

10:00 – 10:30

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Açılış Konuşmaları

Av. Sabri HAFİF (Ankara 2 Nolu Baro Başkanı)

Prof. Dr. Faruk BİLİR (Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı)

10:30- 11:30

I. OTURUM

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Moderatör: Hasan AYDIN (Kurum İkinci Başkanı)

Kişisel Verilerin Korunmasında Genel İlkeler ve Veri İşleme Şartları
Seçil KOYUNCU(Başkanlık Müşaviri)

6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Kavramları
Tuğba YİĞİT (Kişisel Verileri Koruma Kurumu Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığı – Daire Başkanı)

Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri
Tuba KENDİR TUNALI(Kişisel Verileri Koruma Kurumu İnceleme Dairesi Başkanlığı- Dairesi Başkanı)

VERBİS ve Kanuna Uyum Sürecinin Yürütülmesi
Ahmet Miraç SÖNMEZ(KVK Uzmanı)

11:30-11:45

ARA

11:45-13:00

II.OTURUM

Avukatların 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Statüsü ve Bu Kapsamda Avukatın Yükümlülük ve Sorumlulukları

Moderatör: Av. Tuğba SAĞLAM AYDIN

Avukatların Bilgi ve Belge İstemi Hakkının Anayasanın 20’nci Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Taylan BARIN (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı)

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Avukatın Yükümlülük ve Sorumlulukları
Doç. Dr. Nilüfer BORAN GÜNEYSU (Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usûl ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı)

Kişisel Verilerin Korunmasında Avukatın Rolü
Av. Rezan AKBEL ÇAMCI

KVKK Çerçevesinde Avukatların Bilgi ve Belge Edinmesine İlişkin Uygulamada Yaşanan Sorunlar
Av. Fazıl Çağrı KUŞ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Avukatların, Tevkil Edilen Avukatların, Avukat Çalışanlarının, Müvekkillerin, Potansiyel Müvekkillerin, Müvekkil Dışındaki Diğer Gerçek Kişilerin Kanun Kapsamındaki Statüleri
Yurdagül KOCA (Kişisel Verileri Koruma Kurumu – KVK Uzman Yardımcısı)