7 Nisan Kişisel Verileri Koruma Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

7 Nisan Kişisel Verileri Koruma Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

7 Nisan Kişisel Verileri Koruma Günü Etkinliği, Kurumumuz Konferans Salonunda düzenlenen programla gerçekleştirildi. Etkinliğe öğretmenleri ile birlikte lise öğrencileri katılım sağladılar. Tüm şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’yla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR yaptı.

“Kişisel verilerimizin hayatımızı nasıl etkilediğinin farkına varmamız lazım”

Kişisel verilerin korunmasının hayatın neredeyse her alanında dikkate alınması gereken bir konu olduğunu söyleyen BİLİR, dijitalleşmeyle birlikte bireyin mahremiyetini koruma ihtiyacının arttığını, buna bağlı olarak kişisel verilerin korunmasına olan ihtiyacın da arttığını ifade etti. Kişisel verilerin geleceği şekillendiren unsurlardan biri olduğunu ve insan hayatına yön verdiğini dile getiren BİLİR, “kişisel verilerimizin hayatımızı nasıl etkilediğinin farkına varmamız lazım” dedi.

“Kişisel veri farkındalığı en az hukuki düzenlemelerin varlığı kadar önemli”

Kişisel verilerin korunmasında anahtar kelimenin ‘farkındalık’ olduğunu kaydeden BİLİR, dijital çağda kişisel veri farkındalığının en az hukuki düzenlemelerin varlığı kadar önem taşıdığına dikkat çekti. Özellikle çocukların internet ve diğer dijital teknolojilerle daha fazla etkileşim içinde olduğunu anımsatan BİLİR, etkinliğin temasını “Dijital Çağda Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması” olarak belirlediklerini ve daha önce de bu kapsamda çeşitli çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

“Kişisel verilerin korunması demek, teknolojiden uzak durmak demek değildir”

Teknoloji ve kişisel verilerin korunmasının birbirini tamamlayan kavramlar olduğunu belirten BİLİR, “kişisel verilerin korunması; teknolojiden uzak durmak değildir, teknolojik gelişmelere kendimizi kapatmak değildir” diyerek teknoloji ve kişisel verilerin korunmasının bir arada düşünülebileceğinin altını çizdi. Dijitalleşmenin getirdiği kolaylıklardan yararlanmak gerektiğini ifade eden BİLİR, bununla birlikte kişisel verilerin korunmasını ve bu çerçevede alınması gereken tedbirleri günlük hayatın bir parçası haline getirmenin önemli olduğunu vurguladı.

“Bireylerin de tedbir alması gerekiyor”

Kişisel verilerin korunmasını; “bireylerin kişisel verilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak amacıyla alınan bir dizi önlem” olarak niteleyen BİLİR, “kişisel verileri işleyen kişi, kurum ve kuruluşlar; yani Kanundaki ifadeyle veri sorumluları, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre birtakım kurallar çerçevesinde hareket etmek durumundadır. Ancak bizler de bireyler olarak kişisel verilerimizin öneminin farkında olmalı ve bu farkındalıktan yola çıkarak tedbirler almalıyız” şeklinde konuştu.

BİLİR’in konuşmasının ardından düzenlenen panelin moderatörlüğünü Kurumumuz Başkan Yardımcısı Dr. Cihan KANLIGÖZ üstlendi. Panelde Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY "Çocukların Dijital Hakları", Kurumumuz Daire Başkanlarından Kumru DÖNE "Çocukların Çevrimiçi Mahremiyeti", SİBERAY Görevlisi Sinem Şerife KANDEMİR "Siber Zorbalık" ve Kurumumuz Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılarından Mert VAROL "Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması ve Farkındalık" konularında sunumlar gerçekleştirerek katılımcılara bilgi paylaşımında bulundular.

Etkinlik, öğrencilere kişisel verilerin korunmasıyla ilgili farkındalık ve bilgilendirme videolarının izletilmesinin ardından sona erdi.