‘‘Veri Koruma Hukukunda Şeffaflık ve Hesap Verilebilirliğin Artan Önemi’’ Konulu Çarşamba Semineri Düzenlendi

‘‘Veri Koruma Hukukunda Şeffaflık ve Hesap Verilebilirliğin Artan Önemi’’ Konulu Çarşamba Semineri Düzenlendi

Kurumumuz Kişisel Verileri Koruma Uzmanlarından Atakan YALÇIN, konuşmacı olarak katıldığı Seminerde; veri koruma hukukunun önde gelen düzenlemeleri ışığında şeffaflık ve hesap verilebilirliğin artan önemini ve Türk hukukundaki yerini anlattı.

Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerini 108 Sayılı Sözleşme ve AB Genel Veri Koruma Tüzüğü çerçevesinde değerlendiren YALÇIN, "mahremiyet etki analizi" ve "tasarımda mahremiyet" gibi hesap verilebilirlik araçlarına değindi.

Söz konusu ilkeleri Türk hukuku ekseninde de ele alan YALÇIN, şeffaflık ve hesap verilebilirliği Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yer alan; "hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma", "belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme", "veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü" ve "veri sorumluları sicili" hükümleri kapsamında değerlendirerek buna ilişkin Kurul kararları üzerinde durdu.