Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Bilge Adam Yazılım ve Teknoloji A.Ş.

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Bilge Adam Yazılım ve Teknoloji A.Ş.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12’nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Bilge Adam Yazılım ve Teknoloji A.Ş. tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

  • Veri sorumlusuna karşı gerçekleştirilen oltalama saldırısı neticesinde veri sorumlusunun 3 personelinin bilgisayarına erişildiği ve bu bilgisayarların fidye yazılımı ile şifrelendiği,
  • Yetkisiz erişim sağlanan bilgisayarlarda çalışan ve çalışan adaylarına ait verilerin tutulduğu,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin ad, soyad, TC kimlik numarası ve işyeri sicil numarası olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişi ve kayıt sayısının henüz tespit edilemediği,
  • İlgili kişilerin çağrı merkezi ve e-posta aracılığıyla veri ihlali hakkında bilgi alabileceği

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 01.06.2023 tarih ve 2023/975 sayılı Kararları ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.