“Yurt Dışına Veri Aktarımı: Avrupa Birliği ve Temel Farklılıklar” ile “Kanundan İstisna Bir Hal Olarak Basın Özgürlüğü” konulu Çarşamba Semineri düzenlendi.

“Yurt Dışına Veri Aktarımı: Avrupa Birliği ve Temel Farklılıklar” ile “Kanundan İstisna Bir Hal Olarak Basın Özgürlüğü” konulu Çarşamba Semineri düzenlendi.

“Yurt Dışına Veri Aktarımı: Avrupa Birliği ve Temel Farklılıklar” ile “Kanundan İstisna Bir Hal Olarak Basın Özgürlüğü” konulu Çarşamba Semineri düzenlendi.

Sunumuna 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan bahsederek başlayan Göksu Hazar ERDİNÇ, bu kapsamda 6698 sayılı Kanunun yurt dışına veri aktarımına ilişkin hükümleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ardından Avrupa Birliği hukuku özelinde yurt dışına veri aktarımı hususunu ele alan ERDİNÇ, bu çerçevede aktarıma dair genel ilkeler ve yeterlilik kararı gibi başlıklar altında detaylı açıklamalarda bulundu. ERDİNÇ, sunumunun son bölümünde ise yurt dışına kişisel veri aktarımı konusunda 6698 sayılı Kanun ve Avrupa Birliği uygulamaları arasındaki farklara değinerek uyumlaştırma bakımından hangi hususlara yer verilebileceğine dair öneriler paylaştı.

Tülay Selin GÜNER ise benzer kavramlardan ayırt edilebilmesi bakımından basın kavramını ele alarak sunumuna başladı. Basın özgürlüğü ile ifade özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklayan GÜNER, 6698 sayılı Kanunun istisna hükümleri bağlamında kamu güvenliği ve kamu düzeni gibi kavramlardan söz etti. GÜNER, konuyla ilgili Kurul kararlarına ve bu kararlarda ön plana çıkan hususlara değinerek sunumunu tamamladı.