Kişisel Verilerin Korunmasına Akademik Bakış: KVKK Akademi Derleme Çalışması

Kişisel Verilerin Korunmasına Akademik Bakış: KVKK Akademi Derleme Çalışması

Teknolojinin ve dijital hizmetlerin hızla gelişmesiyle, kişisel verilerin işlendiği sektörler ve faaliyet alanları artmış, bu yeni alanlarda kişisel verilerin korunmasına ilişkin yeni bakış açıları ortaya koyma gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda Kurumumuz tarafından, kişisel verilerin korunması hukukunu çeşitli boyutlarıyla değerlendiren, alanlarında uzman akademisyenlerin eserlerinden oluşan “Kişisel Verilerin Korunmasına Akademik Bakış: KVKK Akademi Derleme Çalışması” isimli kitap yayımlanmıştır.

Kişisel verilerin korunması, mahremiyet, veri koruma hukuku ve kişisel verilerin güvenliği ile ilgili çalışmaların yer aldığı kitapta:

 • Kişisel Verilerin Korunması Hakkı
 • Kişisel Verilerin Korunması ve Etik
 • Genel Kavramlar
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel İlkeler
 • Açık Rıza
 • İlgili Kişiler Tarafından Yapılan Başvuruların Cevaplanması Yükümlülüğü
 • Başvuru ve Şikâyet Usulleri ile Kurul Kararlarının Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü
 • Kişisel Verilere İlişkin Suçlar
 • Güncel Teknoloji ve Kişisel Veri
 • Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi
 • Sürdürülebilir Kişisel Veri Güvenliği Yönetişimi
 • Blokzinciri ve Kişisel Verilerin Korunması
 • Yapay Zekâda Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Uygulanmasındaki Sorunlara İlişkin Değerlendirmeler
 • Medeni Hukuk İlişkilerinde Kişisel Verilerin Korunması
 • Fikri Mülkiyet Alanında Kişisel Verilerin İşlenmesi
 • Medenî Usul Hukuku Çerçevesinde Kişisel Verilerin Korunması
 • İş Hukukunda Kişisel Verilerin İşlenmesi
 • Sağlık Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi

başlıklı eserler, kişisel verilerin korunması alanına katkı sağlamak üzere ilgililerin kullanımına sunulmuştur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kişisel Verilerin Korunmasına Akademik Bakış: KVKK Akademi Derleme Çalışması