Taahhütname Başvurusu Hakkında Duyuru

Taahhütname Başvurusu Hakkında Duyuru

Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 15.02.2024 tarihinde Kurumumuza sunulan yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılması hususundaki Taahhütname başvurusu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi kapsamında değerlendirilmiş ve usul ve esasa dair herhangi bir eksikliğin bulunmadığı görülmüştür. 02.05.2024 tarihinde Kurul tarafından söz konusu veri aktarımına izin verilmiştir.