Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Doğa Sigorta A.Ş.

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Doğa Sigorta A.Ş.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Doğa Sigorta AŞ tarafından Kurumumuza gönderilen 06.03.2020 tarihli yazıda özetle;

  • İhlalin 28.02.2020 tarihinde gerçekleştiği ve aynı gün tespit edildiği,
  • İhlalin, Şirketin web sayfasına ait test sunucusunun hacklenmesi dolayısıyla gerçekleştiği,
  • İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin kimlik, iletişim, araç plakası, araç ruhsat, elektronik posta ve finans olduğu,
  • İhlalden etkilenen tahmini kişi sayısının 300 olduğu,
  • İlgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak www.dogasigorta.com adresinden bilgi alabilecekleri

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 09.03.2020 tarih ve 2020/206 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.