Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Türk Ekonomi Bankası AŞ tarafından Kurumumuza gönderilen 05.03.2020 tarihli yazılarında özetle;  İhlalin 01.01.2018 ile 28.01.2020 tarihleri arasında gerçekleştiği ve 02.03.2020 tarihinde tespit edildiği,

  • İhlalin Banka çalışanlarının kendilerine tanımlanan Kredi Kayıt Bürosu skoru olarak da bilinen Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu sorgulama sonuç bilgilerini şahsi telefonları aracılığıyla üçüncü kişilerle paylaşması şeklinde gerçekleştiği,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin, ilgili kişilerin kredibiliteleri hakkındaki bilgiler (Kredi Verilebilir, Kredi Verilemez) olduğu,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi sayısının tam olarak tespit edilemediği ancak Banka müşterisi olmayan 2.317 kişinin, Banka müşterisi olan 6.917 kişinin ihlalden etkilenmiş olabileceği,
  • İlgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak Müşteri Memnuniyeti Departmanı/Çağrı Merkezi (0850 200 0 666), kvkkbasvuru@teb.com.tr e-posta adresinden ve www.teb.com.tr internet adresinden bilgi alabileceği

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 09.03.2020 tarih ve 2020/207 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.