‘‘Dijital Çağda Kişisel Verilerin Korunması’’ Konulu Video Konferans Gerçekleştirildi

‘‘Dijital Çağda Kişisel Verilerin Korunması’’ Konulu Video Konferans Gerçekleştirildi

‘‘Dijital Çağda Kişisel Verilerin Korunması’’ konulu video konferans 10 Şubat Çarşamba günü ‘Dijital Gündem’ tarafından gerçekleştirildi. 

Moderatörlüğünü, Bilişim Medyası Derneği Başkanı ve gazeteci Musa SAVAŞ’ın yaptığı etkinlikte, başta Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR olmak üzere; Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun CİN, Türkiye Bankalar Birliği Başkan Vekili Ümit LEBLEBİCİ, Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra ERESİN ve Türk Telekom Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı Uğur Nabi YALÇIN konuşmacı olarak yer aldılar.

Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR, Kurulun yaptığı çalışmalar hakkında genel bilgiler verdi. Bu kapsamda KVKK-GDPR uyum çalışmalarının devam ettiğini ifade eden BİLİR, mevzuat değişikliği ve içtihat yoluyla uyumluluğun sağlanabileceğini belirtti. 

BİLİR, yurt dışına veri aktarımı konusuna da açıklık getirdi. Güvenli ülke çalışmalarının sürdüğünü, yeterli koruma bulunan ülkelerin (güvenli ülke) belirlenmesinin Kurulun görev alanı içerisinde olduğunu ancak Kurulun bu belirlemeyi yaparken Kanunda düzenlenen hükümlere uygun hareket etmesi gerektiğini dile getiren BİLİR, yeterli korumaya sahip ülkelerin belirlenmesinde hangi kriterlerin esas alınacağına dair Kurul Kararının daha önce kamuoyuna duyurulduğunu söyledi. Söz konusu kriterlerin içerisinde ‘‘karşılıklılık’’ esasına dikkat çeken BİLİR, kişisel veri talep eden ülke ile Türkiye arasında veri aktarımına ilişkin karşılıklılık durumunun önemini vurguladı. 

BİLİR ayrıca Kurul tarafından ilk defa bir yurt dışına veri aktarımı taahhütnamesinin onaylandığını duyurarak, Kanunun bireyin korunması ile veri temelli ekonomi arasında denge kurulmasını öngördüğünün ve bu açıdan Türkiye’de yerleşik firmaların yurt dışında rekabet gücünün artmasından yana olduklarının altını çizdi.

Öte yandan BİLİR, Kurumun, bankacılık sektörü ile birlikte yaptığı ‘‘Bankacılık Sektöründe Kişisel Verilerin Korunması İçin İyi Uygulama Örnekleri’’ adlı çalışmanın diğer sektörlerle de hayata geçirilebileceğini ve bu konuda kurumsal iş birliklerine açık olunduğunu kaydetti. 

Son olarak istatistiksel bilgileri katılımcılarla paylaşan BİLİR, Kurumun devam ettirdiği çalışmalara örnekler verip, Kanunun özelliklerinden bahsederek konuşmasını tamamladı.