Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Pamukkale Belediyesi

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Pamukkale Belediyesi

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Pamukkale Belediyesi tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

  • Veri sorumlusunun web sitesine 18.11.2022 tarihinde SQL saldırısı girişiminde bulunulduğu,
  • USOM bünyesinde yürütülen tehdit istihbaratı faaliyetleri kapsamında, veri sorumlusuna ait olduğu değerlendirilen bazı bilgilerin saldırganlar tarafından internette çeşitli forum sitelerinde yayınlandığının tespit edildiği ve SOME tarafından gelen uyarı ve bilgilendirme mesajı ile ihlalden haberdar olunduğu,
  • İhlal ile birlikte web sitesi veri tabanında bulunan burs ve esnaf yardımı tablolarında yer alan TC kimlik numarası, adres, iletişim, ad, soyad verilerinin sızma ihtimalinden şüphelenildiği,
  • İhlalden etkilenen kişi sayısının 11.000 olduğu;
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının öğrenciler ve diğer (esnaf) kategorileri olduğu

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 24.11.2022 tarih ve 2022/1271 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.