‘‘Kişisel Verilerin İşlenmesinde Amaç Odaklı Bakış: Ölçülülük İlkesi’’ Konulu Çarşamba Semineri Düzenlendi

‘‘Kişisel Verilerin İşlenmesinde Amaç Odaklı Bakış: Ölçülülük İlkesi’’ Konulu Çarşamba Semineri Düzenlendi

Kurumumuz tarafından 2018 yılından beri düzenlenen, kamuoyunu kişisel verilerin korunması mevzuatı hakkında bilgilendirmeye yönelik olarak akademisyenlerin, Kurumumuz personelinin veya diğer kurum ve kuruluşlarda görev yapan ve alanında uzman olan kişilerin katılımıyla “Çarşamba Seminerleri” devam ediyor.

Yeniden yüz yüze olarak Kurumumuz Konferans Salonunda düzenlenen Çarşamba Semineri, Kurumumuz Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılarından Haluk ODABAŞIOĞLU’nun sunumu ile gerçekleştirildi.

ODABAŞIOĞLU sunumuna 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yer alan “ölçülülük” ilkesine ve bu ilkenin önemine değinerek başladı. Ölçülülük ilkesini ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında ele alan ODABAŞIOĞLU, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde “amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkesi”nin her “ilgili kişi” ve veri işleme süreci için ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. 

Ölçülülük ilkesinin, veri işlemek için kullanılan aracın ulaşılmak istenen amaç için elverişli ve gerekli olup olmadığıyla ilgili olduğunu belirten ODABAŞIOĞLU, bu hususta Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve mahkeme kararlarından çeşitli örnekler verdi.