“Kişisel Verilerin İstatistiksel Amaçlarla İşlenmesi” ile “Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi” Konulu Çarşamba Semineri Düzenlendi

“Kişisel Verilerin İstatistiksel Amaçlarla İşlenmesi” ile “Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi” Konulu Çarşamba Semineri Düzenlendi

“Kişisel Verilerin İstatistiksel Amaçlarla İşlenmesi” ile “Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi” konulu Çarşamba Semineri, Kurumumuz Konferans Salonunda düzenlendi.

Sunumuna istatistiksel veri kavramını açıklayarak başlayan Safiye PERGEL MAŞACIOĞLU, genel olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle istatistik amacıyla kişisel verilerin işlenmesinden bahsetti.

İstatistiksel veri işleme hususunu Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü kapsamında da ele alan MAŞACIOĞLU, her iki mevzuatın istatistiksel amaçla veri işlenmesine ilişkin varılan karşılaştırmalı sonuçlarını izleyicilere aktardı.

Abdullah Halis ŞAHİN ise anonim hale getirme kavramının uluslararası ve ulusal mevzuat içerisindeki konumunu anlatarak anonim hale getirmenin yöntem ve tekniklerini anlattı.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesiyle, verinin kişisel olma vasfını kaybederek kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamından çıktığını dile getiren ŞAHİN, anonim hale getirme işlemlerinin doğru yapıldığı takdirde, bu verilerin daha geniş bir alanda kullanılabilmesinin mümkün olduğunu ifade etti.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesinde uygulanacak teknik ve yöntemlerin her veri seti için farklılık gösterdiğini, tek bir anonim hale getirme teknik ve yöntemi bulunmadığını kaydeden ŞAHİN, anonimleştirme teknik ve yöntemleri hususunda çeşitli bilgiler paylaştı.