V. Kişisel Verilerimin Korunmasını Önemsiyorum Slogan Yarışması

V. Kişisel Verilerimin Korunmasını Önemsiyorum Slogan Yarışması

Yarışmayı Düzenleyen Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK)

Yarışmanın Kapsamı ve Hedef Kitlesi: Yarışmaya ülkemiz sınırları içerisindeki tüm resmi/özel ortaöğretim kurumları öğrencileri katılabilirler.

Yarışma Tarihleri: 20.02.2024-20.03.2024

Yarışmanın Amacı: Yarışmanın amacı, “Kişisel verileri korumanın önemine ilişkin farkındalığı arttırmak” olarak belirlenmiştir.

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma, 20.02.2024-20.03.2024 tarihleri arasında düzenlenecektir
 • Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayalıdır.
 • Yarışmaya her okul, kendi öğretmenleri tarafından seçilecek kişisel verileri korumanın önemini vurgulayan en fazla iki slogan ile katılabilir.
 • Katılım bireyseldir ve her öğrenci sadece bir slogan ile yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya başvurular; her slogan için ayrı ayrı olmak üzere, başvuru formunun doldurulması ve taratılmış olarak slogan@kvkk.gov.tr adresine iletilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir.
 • Bilgileri eksik olan ve 20 Mart 2024 tarihinden sonra ulaşan eserlere ilişkin yarışmacıların katılım talebi dikkate alınmayacaktır.
 • Yarışmada ödüle layık bulunan eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Bununla birlikte ödül alan sloganlar, sahibinden izin alınmak koşuluyla, KVKK tarafından etkinliklerde ve eğitim, tanıtım ve farkındalık arttırma faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür, vb. her türlü tanıtım malzemelerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses, veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkına sahiptir.
 • Katılımcılar yarışmaya katılmakla, yarışmaya gönderecekleri slogan fikirlerinin tamamında veya bir kısmında alıntı veya kopya olmadığını, eserlerini başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna göndermediklerini beyan etmiş sayılırlar.
 • Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderildiği tespit edilen eserler; 05.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince Yarışma Seçici Kurulu tarafından iptal edilir.
 • Yarışmanın sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 2 (iki) gün içinde dilekçeyle KVKK’ya yapılabilecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Süresi içinde yapılan itirazlar 1 gün içinde Yarışma Seçici Kurulu tarafından değerlendirilerek itirazın sonucu ilgililere bildirilir.
 • KVKK, Millî Eğitim Bakanlığı’nın izni ve onayı dâhilinde yarışma şartnamesi ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 • Yarışmaya katılanlar, bu şartnamede yer alan şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.

Engelli Yarışmacıların Katılması Hususu:

Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların durumlarını beyan etmeleri halinde, ihtiyaç duyulması muhtemel yardım imkânları sunulacaktır.

Yarışma Takvimi:

 • Sloganlar en geç 20 Mart 2024 tarihinde saat 17:30’a kadar okulun kurumsal e-postası aracılığıyla slogan@kvkk.gov.tr adresine iletilecektir.
 • Yarışma konusu sloganlara ilişkin değerlendirme, Yarışma Seçici Kurulu tarafından 29 Mart 2024 tarihine kadar yapılacaktır.
 • Yarışma sonuçları, 01 Nisan 2024 tarihinden itibaren www.kvkk.gov.tr web adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca dereceye giren öğrencilere okulları aracılığı ile haber verilecektir.
 • Ödüller; öğrenci, veli, öğretmen ve okul müdürlerinin uzaktan katılımıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olan organizasyonda verilecektir. Organizasyonun tarihi ve saati, yarışma sonuçları ile birlikte www.kvkk.gov.tr web adresinden duyurulacaktır. Organizasyonun tamamlanmasını müteakip ödül kazanan öğrencilerle irtibata geçilecek olup KVKK’ya bildirecekleri IBAN Numarası’na kazanılan ödül miktarı yatırılacaktır.

Yarışmanın Ödülleri:

 • Birincilik Ödülü : 6.000 TL
 • İkincilik Ödülü : 4.000 TL
 • Üçüncülük Ödülü : 3.000 TL

KVKK, Millî Eğitim Bakanlığı’nın izni ve onayı dâhilinde ödüller ve özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Yarışmanın Duyurulması:

Yarışmanın duyurusu, KVKK web sayfasında (www.kvkk.gov.tr) yer alacaktır.

Slogan Yarışması Başvuru Formu