Bilişim ve Teknoloji Hukuku Zirvesi Gerçekleştirildi

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Zirvesi Gerçekleştirildi

"Anadolu Bilişim Buluşmaları" kapsamında çeşitli sektörlerden paydaşların bir araya getirilmesiyle düzenlenen “Bilişim ve Teknoloji Hukuku Zirvesi”, 9 Mayıs Perşembe günü dijital konferans şeklinde gerçekleştirildi.

Zirve’nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR, bilişim hukuku ve veri koruma hukuku arasındaki ilişkiden söz etti.

Dijital teknolojilerde yaşanan gelişmelerin insan yaşamını sanayi devrimi ile kıyaslanır ölçüde bir dönüşüme uğrattığını, bu gelişmelerin pek çok alanda yaşanan bir dönüşümü de beraberinde getirdiğini ifade eden BİLİR, bunun sonucunda bilişim hukukunun, hukukun yeni dallarından biri olarak gündeme geldiğini belirtti.

Bilişim hukukunun, gerek teknolojik yenilikleri yakından ilgilendirmesi, gerekse sürekli gelişen bir mevzuatının bulunması nedeniyle, son derece dikkatle takip edilmesi gereken bir alan olduğunu dile getiren BİLİR, bilişim hukukunun birçok hukuk dalıyla kesiştiğini söylemenin mümkün olduğunu ve bunlardan birinin de veri koruma hukuku olduğunu söyledi.

BİLİR, veri koruma hukukunun kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasıyla ilgili özel düzenlemeler içerdiğini, bu hukuk alanının; kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, saklanması ve aktarımına ilişkin kuralları belirlediğini ve bu kuralların genel olarak bireylerin verilerini korumayı ve kötüye kullanılmasını önlemeyi amaçladığını kaydetti. Bilişim hukuku ve veri koruma hukuku arasındaki ilişkinin, gün geçtikçe daha da önem kazandığını söyleyen BİLİR, “Dijital teknolojilerin kullanımı genellikle kişisel verilerin işlenmesiyle doğrudan ilişkilidir. Örneğin yapay zeka, blokzincir ve bulut bilişim gibi teknolojiler, her iki hukuk alanını da etkileyen konular arasındadır” dedi.

“İnsanlığın yaşamını ve gelişimini belirleyen etkenlerden biri de kişisel verilerdir” diyen BİLİR şöyle devam etti:

“Geçmişle bugünün, bugünle geleceğin arasındaki köprü "kişisel veri" sayesinde kurulmaktadır. Bu nedenle verinin elde edilmesi kadar, muhafaza edilmesi de başlı başına ele alınması gereken bir konudur. Bireye ait bilgilerin korunması aslında tarih boyunca önem teşkil etmiş, eski zamanlarda bile bu bilgilerin korunması için çeşitli şifreleme teknikleri kullanılmıştır. Günümüzde ise bilişim teknolojilerinin hayatımızın merkezine yerleşmesiyle birlikte, bu bilgilerin korunması ciddi bir mesele haline gelmiştir. İnsanın çevrim içi ortamda geçirdiği her an, çeşitli işleme teknikleri sayesinde veriye dönüştürülmektedir. Bu sayede insanın bizatihi kendisi veri üreterek dijital evrenin genişlemesine katkıda bulunmaktadır.”

Bu çerçevede kişisel verilerin korunmasının önemine de değinen BİLİR, kişisel verilerin korunmasının, bireylerin verilerinin başka kişi veya kuruluşlar tarafından yetkisiz kullanımına karşı sahip oldukları bir hak olduğunu, bu hakla birlikte bireylerin verileri üzerinde söz sahibi olduğunu ve verilerinin geleceğini belirleme imkanına kavuştuğunu ifade etti. 

Kişisel verilerin korunması hakkının veri işleme faaliyetleri karşısında mahremiyetin güvencesi olduğunu vurgulayan BİLİR, bilişim teknolojileri sayesinde kişisel verilerin daha fazla ve daha etkin işlenmesinin mümkün hale geldiğini, bundan dolayı kişisel verilerin korunması konusunun önemini artırdığını dile getirdi.

Kişisel verilerin korunmasının, yapay zeka gibi teknolojilerden yararlanılmasına ve bu teknolojilerin insan hayatına olumlu katkılar sağlamasına engel teşkil etmediğinin altını çizen BİLİR sözlerini şöyle tamamladı:

“Kişisel verilerin korunması, teknolojiden yararlanırken bireyin mahremiyetine yönelik oluşabilecek risk ve tehditlere karşı koruyucu ve düzenleyici bir rol üstlenmektedir. Bunun için teknoloji ve hukuk aynı çerçevede ele alınmalıdır. Bu şekilde hem bireyler korunacak hem de geleceğin veriye dayalı dünyasında daha ileri noktalara ulaşılacaktır. Unutmamalıyız ki; kötü olan teknoloji değildir. Burada sorun, teknolojinin kötüye kullanımıdır. Dolayısıyla önyargılara rağbet etmek, teknolojiden vazgeçmek yerine gerekli önlemleri alarak yola devam etmemiz gerekir.”

Öte yandan Kurumumuz Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı Ersin CAN ile Kurumumuz Başkanlık Müşavirlerinden Ezgi ERGÜNEŞ DURAN da etkinlikte yer alarak bilgi paylaşımında bulundular.