Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – CM Holding A.Ş. ve Grup Şirketleri

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – CM Holding A.Ş. ve Grup Şirketleri

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan CM Holding A.Ş. ve grup şirketleri olan Lotus Teknik Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş., Multipark Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş., Sapro Temizlik Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş. ve Tetra Paz. ve Dış Tic. A.Ş. tarafından Kurumumuza gönderilen 25.12.2019 tarihli yazılarında özetle;

  • İhlalin 23.12.2019 tarihinde gerçekleştiği ve aynı gün tespit edildiği,
  • İhlalin IFS Proud sunucusunun Cryptolocker olarak tabir edilen hack saldırısı ile dosyaların şifrelenmesi şeklinde gerçekleştiği,
  • İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin henüz tespitinin yapılmadığı,
  • İhlalden etkilenen tahmini kişi ve kayıt sayısının henüz tespitinin yapılmadığı 

anlaşılmıştır.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 26.12.2019 tarih ve 2019/406-407-408-409-410 sayılı Kararları ile söz konusu veri ihlali bildirimlerinin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.