Uygulama ve Teoride Kişisel Verilerin Korunması Konferansı Gerçekleştirildi

Uygulama ve Teoride Kişisel Verilerin Korunması Konferansı Gerçekleştirildi

‘‘Uygulama ve Teoride Kişisel Verilerin Korunması Konferansı’’ Kurumumuz ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirildi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF 100. Yıl Konferans Salonunda düzenlenen Konferansa Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf TEKİN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN ve Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR açılış konuşmacıları olarak katıldı. Bununla birlikte Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeleri, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Daire Başkanları, alanında uzmanlaşmış Değerli Akademisyenler, çeşitli meslek gruplarının temsilcileri ve çok sayıda öğrenci Konferansa katılım gösterdiler.

Şehitlerimiz için yapılan Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan Konferans, üç oturum şeklinde gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasında Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR, kişisel verilerin tarihsel sürecini ele alarak ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelere değindi. Teknolojik gelişmelerin kişisel verilerin korunması alanı üzerinde etkili olduğunu ifade eden BİLİR, ülkemizin bu hususta yaptığı düzenleme ve çalışmaları kapsamlı bir biçimde anlatarak, kişisel verilerin korunmasına duyulan ilginin gün geçtikçe arttığını dile getirdi.

Bir kanunun uygulanabilirliğinin çok önemli bir husus olduğunun altını çizen BİLİR, ‘‘kişisel verilerin korunması teoride kalmamalı, uygulamaya geçirilmeli, hayatın günlük işleyişine yansıtılmalıdır’’ diyerek ''kişisel verilerin korunması bir kültür haline gelmeli ve bu kültür kurum ve kuruluşların organizasyon yapısının ayrılmaz bir parçası olmalıdır, ancak bu şekilde Kanuna gereken uyum sağlanabilir'' dedi.

Prof. Dr. Faruk BİLİR, sözlerine şöyle devam etti: ‘‘Bilişim teknolojilerinin gelişmesi, kişisel verilerin işlenmesini kolaylaştırmış, hatta birtakım yöntemlerle analiz edilmesini mümkün hale getirmiştir. Tam da bu noktada bireyin verileri üzerinde kontrol ve denetim yetkisine sahip olduğu hatırlanmalıdır. Her çağda önem teşkil eden mahremiyet kavramı, içinde bulunduğumuz dijital çağda da önemini korumuş, bireyin onur ve şahsiyetinin korunmasında kilit rol oynamıştır.

Bu açıdan bakıldığında; Kanunun temel ilkelerine uygunluk sağlanması, veri işleme şartlarından en az birinin karşılanması, kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin aydınlatılması ve Kanun kapsamındaki haklarının kullandırılması, gerektiren durumlarda ise imha işlemlerinin uygulanması, verilerin güvenliği için teknik ve idari tedbirlerin alınması, her veri sorumlusunun içselleştirmesi gereken yükümlülükler arasında olmalıdır.

Dünya genelinde ele alındığında veri koruma kanunlarının teknolojinin karşısında set oluşturmaya çalıştığı gibi yanlış bir algı meydana gelmiş veya getirilmiştir. Buradan şunu açıkça ifade etmeliyim ki; yapay zekanın, nesnelerin internetinin, blokzincirin, büyük verinin konuşulduğu, dijital dönüşüm süreçlerinin gün geçtikçe hız kazandığı bir dünyada, teknolojiden soyutlanmış bir hayat düşünülemez. Bu çerçevede Kişisel Verilerin Korunması Kanunu özünde yasaklayıcı değil, düzenleyici bir Kanundur. Dolayısıyla teknolojiden faydalanırken insan onurunu merkeze alan, bireyin kişiliğini ve itibarını koruyan bir yaklaşımın tesis edilmesini gözetir.

Bilindiği gibi kişisel verilerin korunması hukuki ve teknik boyutları olan, uzun soluklu bir süreçtir. Açıkçası ben bu anlamda geç kaldığımızı düşünmüyorum. Yeter ki bizler bu işe gereken önemi verelim, ciddiye alalım, ihmal etmeyelim. Veri koruma bilincini zihinlerimize yerleştirelim ve kişisel verilerimizin hayatımızı nasıl etkilediğinin farkında olalım.’’

Öte yandan Konferansın ''KVKK Kurumsal Uygulamaları'' başlıklı ilk oturumunu Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyesi Şaban BABA yönetti.

KVKK Veri Yönetimi Dairesi Başkanı Mustafa ERBİLLİ ''Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS)'' , KVKK Hukuk İşleri Dairesi Başkanı Demet ARSLANER KEKLİKKIRAN ''Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler ve Şartlar'', KVKK İnceleme Dairesi Başkanı Tuba KENDİR TUNALI ise ''Veri İhlal Bildirimi'' konusunu anlattı.

''Kişisel Verilerin Ceza Hukuku Kapsamında Korunması'' başlıklı ikinci oturum Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ’in başkanlığında gerçekleşti.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet MADEN ''Kişisel Verilerin Ceza Hukuku Yoluyla Korunması'' , Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Arş. Gör. Dr. Burcu BAYTEMİR KONTACI ''Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Uluslararası Belgeler ve Uygulama'' , Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk Fakültesi Arş. Gör. Yusuf MİNEZ ise ''Ceza Muhakemesinde Kişisel Veriler'' konusunu anlattı.

''Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun Güncel Sorunları'' başlıklı üçüncü ve son oturumu ise Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN yönetti.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden; Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Fatih ÖZKAN ''Karekodlu Çeklerde Kişisel Verilerin Korunması'' , Arş. Gör. Dr. Kamile TÜRKOĞLU ÜSTÜN ''Güvenlik Soruşturmalarında Kişisel Verilerin Korunması'' , Arş. Gör. Dr. S. Hilal ÜÇÜNCÜ ''Medeni Yargılama Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması'' ve Arş. Gör. Aybike TUNÇ ise ''Kişisel Verilerin İnternet Ortamında Aktarılması'' konusunu anlattı.

Konferans, soru-cevap bölümlerinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen kapanış töreniyle sona erdi.