Kişisel Verileri Koruma Dergisi’nin Yeni Sayısı Yayımlandı

Kişisel Verileri Koruma Dergisi’nin Yeni Sayısı Yayımlandı

Kurumumuz tarafından yılda iki kez yayımlanan ve bilimsel-akademik nitelikli, hakemli bir dergi olan Kişisel Verileri Koruma Dergisi; kişisel verilerin korunması konusunda çalışmalar yürüten akademisyenlere, meslek uzmanlarına ve diğer ilgililere çalışmalarını sunmak için disiplinlerarası, bilimsel bir yayın ortamı sağlamaktadır.

Kişisel verilerin korunması, mahremiyet, veri koruma hukuku ve kişisel verilerin güvenliği ile ilgili araştırma ve derleme makalelerin yer aldığı derginin yeni sayısında:

  • Unutulma Hakkının Basın Özgürlüğü Karşısındaki Konumu
  • Kişisel Verilerin İşleme Amacının Sonradan Değişmesi: Uyumluluk Kriterlerinin Uygulanması Sorunu
  • Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında İhdas Edilen Yaptırım Kararlarına Karşı Yargısal Başvuru Yolları: Karşılaştırmalı Bir İnceleme
  • Brezilya Veri Koruma Yasasının 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle Mukayeseli Olarak İncelenmesi

başlıklı makaleler, kişisel verilerin korunması alanına katkı sağlamak üzere ilgililerin kullanımına sunulmuştur.

Kişisel Verileri Koruma Dergisi elektronik ortamda herkesin erişimine açık olup, resmi internet sayfamızda yer alan ''Yayınlar'' başlığı altından veya dergipark.org.tr/kvkd bağlantısı üzerinden ulaşılabilmektedir.