Katılım Belgesinin Verilmesine Dair Usul ve Esaslar

Katılım Belgesinin Verilmesine Dair Usul ve Esaslar

Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, 06.12.2021 tarihli ve 31681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğin “Genel esaslar” başlıklı 5’inci maddesinin üçüncü fıkrasında “Katılım belgesine ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenerek ilan edilir.” ifadesine yer verilmiştir.

Bu doğrultuda, 23.12.2021 tarihli ve 2021/1296 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı ile katılım belgesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Katılım Belgesinin Verilmesine Dair  Usul ve Esaslar için tıklayınız...