28 Ocak Veri Koruma Günü Etkinliği Nevşehir'de Gerçekleştirildi

28 Ocak Veri Koruma Günü Etkinliği Nevşehir'de Gerçekleştirildi

28 Ocak Veri Koruma Günü etkinliği bu yıl Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde “108 Sayılı Sözleşme’nin 42. Yılında Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması Konferansı” ile gerçekleştirildi. “Dijital Hafızadan Silinme Talebi; Unutulma Hakkı” ve “Gelişen Teknolojiler Işığında Mahremiyetin Korunması” olarak iki oturum şeklinde düzenlenen etkinliğe, Adalet Bakanımız Bekir BOZDAĞ, Bakan Yardımcıları Akın GÜRLEK ve Hasan YILMAZ ile çok sayıda davetli katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını Adalet Bakanımız Sayın Bekir BOZDAĞ yaptı.

Bakan BOZDAĞ: “Kişisel Verileri Koruma Kurumu kurularak yeni bir hak arama yolu ortaya koyuldu.”

Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ, yaptığı konuşmada kişisel verilerin korunması hakkının Türkiye’de anayasal güvenceye kavuşturulduğunu ifade ederek Kişisel Verileri Koruma Kurumunun kurulmasıyla yeni bir hak arama yolunun ortaya koyulduğunu dile getirdi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun vatandaşlara önemli haklar getirdiğini belirten Bakan BOZDAĞ şunları kaydetti:

“Kişisel verilerin korunmasını bir hak olarak düzenleyen maddeye baktığımızda vatandaşlarımıza bir defa kişisel verilere erişme hakkı getiriyor. Çok önemli. Eriştiği kişisel verileri öğrenme hakkı getiriyor. Bu daha da önemli. Öğrendiği verilerin hangi amaçla toplandığını bilme hakkı getiriyor. Toplanan verilerin amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı getiriyor. Yanlış ya da eksik bilgi varsa yanlışı sildirme, eksiği de tamamlama hakkı veriyor. Bugün yaşam hakkı ne kadar kıymetliyse, insanı yüceltiyorsa, koruyorsa, yaşam hakkını korumak insanın varlığını koruyorsa, onun güven ortamında yaşamasına imkan veriyorsa, artık gelinen noktada kişisel verilerin korunması yaşam hakkının korunmasıyla eşdeğer bir haktır” dedi.

Ayrıca Bakan BOZDAĞ, “her bir Türk vatandaşının kişisel verilerinin korunması hakkını bilmesini, bu hakkını kullanmasını ve nasıl kullanıldığını öğrenmesini istirham ediyorum.” dedi.

BİLİR: “Kurumumuz 2023 yılında ve önümüzdeki yıllarda da kişisel verilerin korunması bakımından temel hak ve özgürlüklerin güvencesi olmaya devam edecektir.”

Etkinliğin açılış programında Kurum Başkanımız Faruk BİLİR de bir konuşma yaptı.

BİLİR, Türkiye’nin 28 Ocak 1981 tarihinde 108 Sayılı Sözleşmeyi ilk imzalayan ülkelerden biri olduğunu, dolayısıyla ülkemizin kişisel veriler konusundaki serüveninin 108 Sayılı Sözleşmenin imzalanmasıyla başladığını fakat 108 Sayılı Sözleşmeyle ilgili asıl somut adımın 2016 yılında kişisel verilerin korunmasına yönelik gerçekleştirilen hukuki düzenlemeler kapsamında, Sözleşmenin 17 Mart 2016 tarihinde Meclis’te onaylanmasıyla atıldığını söyledi.

108 Sayılı Sözleşmenin kişisel verilerin işlenmesi konusunda bağlayıcı nitelikteki ilk uluslararası sözleşme olduğunu hatırlatan BİLİR, Sözleşmenin günümüz veri koruma hukukunun temelini oluşturduğunu belirtti.

Diğer taraftan Kişisel Verileri Koruma Kurumunun, kişisel verilerin korunması hakkının etkili bir hak arama yolu olarak varlığını sürdürebilmesi için çalışmalarına devam ettiğini belirten BİLİR, bu kapsamda 29.348 ihbar, şikayet ve başvurudan 27.203 tanesinin sonuçlandırıldığını, Kuruma intikal eden 1003 veri ihlal bildiriminin 225’inin Kurum internet sitesinde ilan edildiğini, Kurumun görev alanına giren konularda 911 hukuki görüş verildiğini, ayrıca yurt dışına kişisel veri aktarımında yeterli nitelikleri taşıyan 5 taahhütnamenin Kurul tarafından onaylandığını kaydetti.

BİLİR, “Kurumumuz 2023 yılında ve önümüzdeki yıllarda da kişisel verilerin korunması bakımından temel hak ve özgürlüklerin güvencesi olmaya devam edecektir” dedi.