“Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Mevzuat Taslakları Hakkında Görüş Verme Yetkisi” ile “Çerezler Aracılığıyla Kişisel Verilerin İşlenmesi” konulu Çarşamba Semineri Düzenlendi

“Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Mevzuat Taslakları Hakkında Görüş Verme Yetkisi” ile “Çerezler Aracılığıyla Kişisel Verilerin İşlenmesi” konulu Çarşamba Semineri Düzenlendi

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Mevzuat Taslakları Hakkında Görüş Verme Yetkisi” ile “Çerezler Aracılığıyla Kişisel Verilerin İşlenmesi” konulu Çarşamba Semineri Kurumumuz Konferans Salonunda düzenlendi.

Sunumunda, bir kişisel veri işleme faaliyetinin hukuka uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve işleme faaliyetinin tâbi olduğu diğer özel düzenlemeler arasındaki ilişkinin ortaya koyulması ve buna göre hareket edilmesi gerektiğini belirten Mustafa Koray ALTUN, belirli bir veri işleme faaliyeti bakımından hangi hükmün öncelikle uygulanacağı bağlamında dikkate alınması gereken yorum ilkelerini açıkladı.

Bu kapsamda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından kişisel verilere ilişkin hüküm içeren mevzuat taslakları hakkında verilen görüşlerin önemine değinen ALTUN, hazırlanacak mevzuat taslaklarında öne çıkan hususları anlatarak Kurulun söz konusu yetkisinin işlevselliğine yönelik bilgiler paylaştı.

Yeliz YILMAZ ise çerezin tanımı, çerez çeşitleri ve çevrimiçi izleme amaçlı geliştirilen uygulamalarda çerezlerin kullanılması hakkında genel bilgiler vererek sunumuna başladı. Bu çerçevede AB Genel Veri Koruma Tüzüğü başta olmak üzere Avrupa Birliği'nde çerezlere ilişkin yer alan düzenlemelerden bahseden YILMAZ, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu özelinde de çerezler vasıtasıyla kişisel verilerin işlenmesi hususunu ele aldı.

YILMAZ, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun çerezler hakkında vermiş olduğu kararlardaki önemli noktaları izleyicilere aktararak sunumunu tamamladı.