“Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Blokzincir Teknolojisi” ile “Yapay Zeka Sistemlerinde Veri Koruma Yaklaşımları” konulu Çarşamba Semineri Düzenlendi

“Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Blokzincir Teknolojisi” ile “Yapay Zeka Sistemlerinde Veri Koruma Yaklaşımları” konulu Çarşamba Semineri Düzenlendi

“Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Blokzincir Teknolojisi” ile “Yapay Zeka Sistemlerinde Veri Koruma Yaklaşımları” konulu Çarşamba Semineri Kurumumuz Konferans Salonunda düzenlendi.

Sunumunda, blokzincir teknolojisini kişisel verilerin korunmasını bakımından ele alan Hande ÖZTÜRK, bu kapsamda blokzincir ve veri koruma hukuku arasındaki ilişkiden bahsetti.

Blokzincir ve veri koruma hukuku arasında gerilim noktalarının bulunduğunu, bunların çoğu zaman iki ana faktörden kaynaklandığını öne süren ÖZTÜRK, bunlardan ilkini; veri sorumluluğunun nasıl tanımlanması gerektiği konusunda fikir birliği olmaması, ikincisini ise blokzincirlerinin, veri bütünlüğünü sağlamak ve ağa olan güveni artırmak adına verilerin tek taraflı olarak değiştirilmesini veya silinmesini zor hale getirmesi şeklinde ifade etti.

ÖZTÜRK, blokzincirlerin tamamen veri koruma hukuku ile uyumlu veya uyumsuz olduğu şeklinde genel bir sonuca varmanın mümkün olamayacağını, bu şekilde bir sonuca varılabilmesi için teknolojinin her alandaki kullanımının kendi esasları dahilinde incelenmesi gerektiğini söyledi.

Begüm Tuğçe BURHAN ise katılımcılara yapay zeka sistemlerinde veri koruma yaklaşımlarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. BURHAN, yapay zeka kavramını açıklayarak yapay zekanın tarihsel gelişimini, günümüzdeki kullanımını ve uygulama alanlarını açıkladı.

Yapay zeka sistemlerinin işleyişinde hukuki sorumluluğun önemine dikkat çeken BURHAN, hukuki sorumluluğun kime ait olduğunun belirlenmesiyle birlikte, ortaya çıkan haklar ve güvencelerin tanımlanabilir olacağını kaydetti.

Sunumunda, ihlallerin meydana gelmesini önlemek veya etkilerini en aza indirerek gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğin korunması amacına yönelik olmak üzere; siber güvenlik alanında yapılan çalışmalara yer veren BURHAN, alınabilecek teknik tedbirlerin kişisel verilerin korunması çerçevesinde avantajlarına ve etkilerine dair önemli bilgiler paylaştı.