“Sigorta Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması” ile “İşçi-İşveren İlişkileri Bağlamında Kişisel Verilerin Korunması” konulu Çarşamba Semineri Düzenlendi

“Sigorta Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması” ile “İşçi-İşveren İlişkileri Bağlamında Kişisel Verilerin Korunması” konulu Çarşamba Semineri Düzenlendi

“Sigorta Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması” ile “İşçi-İşveren İlişkileri Bağlamında Kişisel Verilerin Korunması” konulu Çarşamba Semineri, Kurumumuz Konferans Salonunda düzenlendi.

Sunumunda, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ve sigorta hukuku arasındaki ilişkiyi ele alan İmge ÖZER, sigorta hukukunun bir sözleşme hukuku olduğunu, tâbi olduğu mevzuat kapsamında özel hükümler içerdiğini dile getirdi.

Sigorta sözleşmelerinde kimlerin taraf olduğu ve kimlerin verilerinin işlenmesi gerektiğine dair genel bir değerlendirme yapan ÖZER, kişisel veri işleme faaliyetinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yer alan genel ilkelere uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

ÖZER, sigorta hukukunda kişisel verilerin aktarımı konusuna da değindi. Sigorta sözleşmelerinin, yapısı gereği çeşitli aktörlerle akdedilmesinin mümkün olduğunu ifade eden ÖZER, veri aktarımının; sigorta şirketlerinden, kanundan veya sigorta ettirenin talebinden kaynaklanabileceğine işaret ederek söz konusu aktarımların nasıl gerçekleşeceğine dair bilgiler paylaştı.

Tuğçe Arıcı ŞİRİN ise işçi-işveren ilişkileri kapsamında kişisel verilerin korunması bakımından ortaya çıkan hususlara dair bir sunum gerçekleştirdi.

ŞİRİN, işçi-işveren ilişkisinde işverene bağlı durumda bulunan işçinin dezavantajlı konumunun, işçinin kişisel verilerinin ölçüsüz bir şekilde işlenmesine olanak sağlayabildiğini, bu sebeple hukuka uygun olarak işlenmeyen kişisel veriler bakımından işçinin hakkının korunmasına yönelik hukuki düzenlemelerin ve mekanizmaların geliştirilmesinin önem arz ettiğini söyledi.

Kişisel veri işlemenin iş sözleşmesi kurulmadan önce başladığını, iş sözleşmesi bittikten sonra imha sürecine kadar devam ettiğini kaydeden ŞİRİN, bu süreçlerin işin niteliğine göre değişkenlik gösterdiğini ifade etti.

Veri işleme süreçlerini genel olarak;

  • İşe Alım Süreçlerinde Kişisel Verilerin İşlenmesi
  • İşçi-İşveren İlişkisinin Hukuki Boyutu Çerçevesinde Kişisel Verilerin İşlenmesi
  • İş Yönetimi ve Planlaması Çerçevesinde Kişisel Verilerin İşlenmesi

şeklinde açıklayan ŞİRİN, bu süreçleri detaylandırarak sunumunu tamamladı.