Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

  • İhlalin Vodatech Bilişim Proje Danışmanlık Sanayi ve Dış Ticaret AŞ sunucularına yapılan siber saldırı sonucu depolama aygıtlarında bulunan verilerin şifrelenmek suretiyle erişilemez duruma gelmesiyle gerçekleştiği,
  • İhlalin 25.07.2023 tarihinde meydana geldiği ve 31.07.2023 tarihinde tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun müşteriler olduğu,
  • İhlalden 6.936 kişinin etkilendiği,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin; kimlik, iletişim, müşteri işlem bilgileri ile görsel ve işitsel kayıtlar olduğu,
  • İlgili kişilerin veri ihlali ile ilgili olarak veri sorumlusunun musterihizmetleri@dagi.com.tr adresinden bilgi sağlayabilecekleri

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 17.08.2023 tarih ve 2023/1449 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sitesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.