2. Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi Gerçekleştirildi

2. Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi Gerçekleştirildi

Kurumumuz, ilkini 2021 yılında gerçekleştirdiği Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi’nin ikincisini 16-17 Kasım tarihlerinde Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi ortaklığında Ankara’da gerçekleştirdi.

Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili 32 farklı konunun alanında uzman konuşmacılar tarafından ele alındığı Kongre’ye; Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeleri ile Bilkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Erdal EREL, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Ece GÖZTEPE ÇELEBİ, Bulgaristan Veri Koruma Otoritesi Başkanı Ventsislav KARADJOV, Gürcistan Veri Koruma Otoritesi Özel Sektör Gözetim Birimi Başkanı Archil JAVELIDZE, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, çeşitli meslek grupları, özel sektör temsilcileri ve yurt dışındaki veri koruma otoritelerinden temsilciler de dahil olmak üzere çok sayıda ilgili katılım sağladı.

“Dijital Çağda Bir Öncelik: Mahremiyet” ana temasıyla düzenlenen Kongre’nin açılış konuşmasını Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR gerçekleştirdi. BİLİR, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili güncel gelişmelerden bahsederek 2023 yılı içerisinde Kurum tarafından yapılan çalışmaları anlattı.

“Teknoloji ve mahremiyet, birbirine zıt kavramlar değildir”

BİLİR konuşmasında, teknolojik gelişmelerin insana ait değerlerin göz önüne alındığı ölçüde anlam kazandığını, bu değerlerden birinin bireyin mahremiyetin korunması olduğunu söyledi. Kişisel verilerin korunması düşüncesinin temelinde, bireyin mahremiyetinin korunmasının yer aldığını ifade eden BİLİR, “Teknoloji ve mahremiyet birbirine zıt kavramlar değildir. Makul bir denge etrafında teknoloji ve mahremiyeti bir araya getirmek mümkündür” dedi.

“Yapay zeka uygulamalarında kuralların belirlenmesi gerekir”

Yapay zekanın insan hayatında olumlu yönde gelişmelere yol açtığını dile getiren BİLİR, yapay zeka gibi teknolojilerden faydalanmanın önemli olduğunu ve yapay zekanın sahip olduğu becerilerin temelinde kişisel verilerin önemli bir yer tuttuğunu hatırlattı. 

Yapay zekanın getirdiği imkanlardan yararlanırken, meydana getirebileceği olumsuz sonuçların da gözden kaçırılmaması gerektiğine dikkat çeken BİLİR, yapay zeka uygulamalarında kuralların belirlenmesinin gereklilik olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

“Yapay zeka sistemleri tarafından alınan kararların açık bir şekilde belirlenmesi ve bu kararların nasıl alındığının anlaşılması, şeffaflık ve hesap verilebilirlik açısından önemlidir. Bu şekilde ayrımcılığa veya mağduriyete neden olabilecek faktörlerin tespit edilmesi, ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesi açısından ciddi önem taşımaktadır.”

BİLİR, daha önce Kurum tarafından “Yapay Zeka Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler”in yayımlandığını, buna ek olarak “yapay zeka” ve “üretici yapay zeka” hakkında yeni çalışmalar başlatıldığını belirterek, “Mobil Uygulamalarda Mahremiyetin Korunmasına Yönelik Tavsiyeler”in ise yakın bir zamanda kamuoyu ile paylaşılacağını dile getirdi.

“Kongre, kişisel verilerin korunması alanına katkı sağladı”

Konuşmasının devamında kişisel verilerin korunmasının, teknolojinin insan haklarına uyumlu olması için vazgeçilmez bir unsur olduğunu ifade eden BİLİR, “Kişisel verilerin korunması konusunda hukuki düzenlemeler kadar, bireylerin bilinçlenmesi de önemlidir. Çünkü bireylerin yeterli farkındalığa sahip olması, kişisel verilerin daha etkin şekilde korunmasına katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla kişisel verilerin korunması bilincini zihinlere yerleştirmek gerekir” dedi.

2. Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi’nin hem akademik açıdan, hem de farkındalık ve bilinçlendirme açısından verimli geçtiğini söyleyen BİLİR, gerek Kongre kapsamında belirlenen konular, gerekse de alanında uzman kişilerin sundukları katkılar sayesinde Kongre’nin kişisel verilerin korunması bakımından örnek bir etkinlik olarak kayda geçtiğini ve kişisel verilerin korunması alanına katkı sağladığını belirtti.


Kongre Programı: 
https://kongre.kvkk.gov.tr/Home/Program