Arabuluculuk Sürecinde Kişisel Verilerin Korunması Etkinliği Düzenlendi

Arabuluculuk Sürecinde Kişisel Verilerin Korunması Etkinliği Düzenlendi

Kurumumuz, Ankara 2 Nolu Barosu ve Ankara Ticaret Odası (ATO) iş birliği ile “Arabuluculuk Sürecinde Kişisel Verilerin Korunması Etkinliği” düzenlendi. Ankara Ticaret Odası Meclis Salonunda düzenlenen etkinliğe Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel BARAN, Ankara 2 No’lu Baro Başkanı Sabri HAFİF, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan ÖZTATAR ve Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR katıldı.

Açılış konuşmasında genel olarak kişisel verilerin korunması ve arabuluculuk ilişkisine değinen BİLİR, kişisel verilerin korunmasının adil ve etkili bir arabuluculuk sürecinin devamlılığı açısından önem taşıdığını belirtti.

Arabuluculuk faaliyetlerinin yürütülmesi aşamasında, tarafların kişisel verilerinin işlenmesinin mümkün olabileceğini dile getiren BİLİR, kişisel verilerin korunması bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun; tamamen otomatik yollarla veri işleyen, kısmen otomatik yollarla veri işleyen, bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla veri işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulandığını kaydeden BİLİR, bu çerçevede arabulucuların;

  • Kişisel veri işleme amacının belirlenmesi
  • Verinin niteliğinin belirlenmesi (Özel nitelikli kişisel verilerin ayırt edilerek daha sıkı korunması)
  • Hangi veri işleme şartına dayanılacağının doğru tespit edilmesi
  • Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi
  • Temel veri koruma ilkelerine uygunluk ve veri güvenliğinin temini
  • Verinin ne kadar süreyle saklanacağının ve imha politikasının belirlenmesi

gibi Kanundan doğan yükümlülüklerinin bulunduğunu hatırlattı.

İki oturum şeklinde düzenlenen etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.