“6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler” Konulu Çarşamba Semineri Düzenlendi

“6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler” Konulu Çarşamba Semineri Düzenlendi

Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR’in konuşmacı olarak gerçekleştirdiği, “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler” konulu Çarşamba Semineri, Kurumumuz Konferans Salonu’nda düzenlendi. Yoğun katılımın sağlandığı seminerde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili yapılan düzenlemeler anlatıldı.

Bu kapsamda Kanun'un; özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartlarını, kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasını ve kabahatleri düzenleyen 6'ncı, 9'uncu ve 18'inci maddelerinde önemli değişiklikler yapıldığını ifade eden Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR, Kanun'un mevcut hali ile yeni halini karşılaştırmalı olarak ele aldı.

Sunumunun ilk bölümünde; özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartlarından bahseden BİLİR, özel nitelikli kişisel veri kategorilerinin Kanun’da yapılan değişiklikte korunduğunu, özel nitelikli kişisel veriler arasındaki ayrımın kaldırıldığını ve bu veriler için yeni işleme şartlarının öngörüldüğünü belirtti. Söz konusu işleme şartlarını örneklerle açıklayan BİLİR, yapılan değişikliklerin önemine işaret etti.

Sunumunun ikinci bölümünde; yapılan değişiklikler çerçevesinde kişisel verilerin yurt dışına aktarılması hususunu açıklayan BİLİR, yeni düzenlemeyle yurt dışına kişisel veri aktarımında yeni yöntemlerin öngörüldüğünü, bu çerçevede yurt dışına kişisel veri aktarımında aşamalı bir sistemin getirildiğini ifade etti. BİLİR, bu sisteme göre ilk olarak aktarım yapılacak ülkenin Kurul tarafından yeterli korumanın bulunduğu ülke olarak ilan edilip edilmediğine bakılması gerektiğini, yeterli korumanın bulunmaması durumunda Kanun'da düzenlenen uygun güvencelerin sağlanıp sağlanmadığının aranması gerektiğini, yeterli korumanın bulunmaması ve Kanun'da düzenlenen uygun güvencelerin sağlanmaması durumunda ise; sınırlı sayıda belirlenmiş istisnai hallerden birinin varlığının aranabileceğini dile getirdi.

BİLİR ayrıca, yeterlilik kararının kapsamının genişletildiğini, yeterlilik kararının ülke hakkında verilebileceği gibi uluslararası kuruluş veya ülke içerisindeki bir sektör hakkında da verilebileceğini kaydetti.

Sunumunun son bölümünde diğer değişikliklerden de söz eden BİLİR, bu doğrultuda Kurul tarafından verilen idari para cezalarına karşı idare mahkemelerinde dava açılabileceğini, idari para cezalarına karşı Sulh Ceza Hakimliklerine başvuru yolunun kaldırıldığını, bununla birlikte yapılan değişikliğe göre 1 Haziran 2024 tarihi itibarıyla Sulh Ceza Hakimliklerinde görülmekte olan başvuruların bu hakimliklerce görülmeye devam edeceğini belirtti.

Öte yandan Kanunda yapılan değişikliklerin 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe gireceğini hatırlatan BİLİR, Kurum olarak yönetmelik ve rehber çalışmalarına başladıkları bilgisini paylaştı.

Seminer, BİLİR’in katılımcıların kendisine yönelttikleri soruları cevaplandırmasının ardından sona erdi.