Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber Taslağı

Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber Taslağı

Kurumumuz, çerezler yoluyla kişisel veri işleyen veri sorumlularına yönelik tavsiye niteliğinde ve yol gösterici mahiyette bir doküman oluşturulması amacıyla taslak Rehber hazırlamıştır.

Bu kapsamda, veri sorumluları başta olmak üzere taslak Rehber’in kamuoyu ile 30 gün süre ile paylaşılması suretiyle, ilgili olabilecek tarafların görüşlerinin toplanması amacıyla Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber Taslağı’na ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin 10/02/2022 tarihine kadar yazı ile Kuruma ve/veya e-posta ile cerez@kvkk.gov.tr elektronik posta adresine gönderilmesi mümkündür.

 

Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber

Taslak Rehber Hakkında Görüş Bildirim Formu